top

Rząd/NGO’s

Dochodzenia, poparcie rządów oraz organizacji obrony praw człowieka

Gdy w 1999r. w Chinach rozpoczęły się prześladowania Falun Gong, rządy wielu państw oraz organizacje pozarządowe na całym świecie, podjęły się szeregu działań dokumentujących przypadki łamania praw człowieka oraz wyrażały swoje zaniepokojenie związane z tym procederem. Departament Stanów Zjednoczonych oraz przedstawiciele rządów innych krajów naświetlały prześladowania praktykujących Falun Gong w sporządzanych raportach rocznych. Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął dwie rezolucje zdecydowanie potępiające prześladowania, podobną rezolucję przyjął również Parlament Europejski. Amnesty International oraz inne organizacje obrony praw człowieka wydały naglące w tonie apele w sprawie prześladowań praktykujących Falun Gong oraz pomogły w dokumentowaniu prześladowań. Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. Tortur niezwłocznie wystosował notę do władz Chin oraz sporządził raporty rejestrujące przypadki stosowania tortur obejmujące większą część Chin.

Ta część witryny internetowej zawiera poszerzone, jednak nie kompletne materiały dochodzeń, sporządzone przez strony trzecie.

Rządy:

ONZ oraz organizacje obrony praw człowieka

Polskie Stowarzyszenie Falun Dafa