top

Prześladowania według dat

25 Kwiecień, 1999r. Około 10.000 praktykujących zebrało się pod rządowym biurem skarg przy Zhongnanhai by zaapelować o zakończenie prześladowań.


1996
Kiedy Falun Gong staje się coraz bardziej popularne, pojawiają się pierwsze oznaki nacisku ze strony państwa. Wkrótce po tym, jak książki Falun Gong stały się bestsellerami, zostaje nałożony zakaz ich publikacji. Pierwsze poważne państwowe media wydają artykuł krytykujący Falun Gong, który ukazuje się w dzienniku Guangming 17-go czerwca. Pan Li przeprowadza się do Stanów Zjednoczonych.

1997
Biuro Bezpieczeństwa Publicznego przeprowadza dochodzenie w sprawie tego, czy Falun Gong powinno zostać uznane za “ kult zła”, aczkolwiek wyniki dochodzenia stwierdzają “brak dowodów”.
(report).

1998-1999
Policja zakłóca codzienne ćwiczenia Falun Gong w parkach oraz przeszukuje domy praktykujących, którzy pomagają w organizacji zajęć grupowych.

Atak na Falun Gong cały czas prowadzony jest w mediach państwowych. Falun Gong odpowiada na tą krytykę składając wizytę, a czasem wnosząc petycje w lokalnej gazecie lub stacji telewizyjnej, w celu wyjaśnienia faktów na temat, czym Falun Gong jest w rzeczywistości oraz by oczyścić okrytą złą sławą, opinię. Podobne wydarzenia miały miejsce w Pekinie, Tianjin, Guangzhou oraz innych większych miastach.

Ankiety przeprowadzone przez chińskie media oraz rząd stwierdzają, że przynajmniej 70 milionów ludzi w Chinach praktykuje Falun Gong (report).

Kwiecień 1999
He Zuoxiu, jeden z czołowych, marksistowskich ateistów dyskredytuje Falun Gong i czikung na łamach uczelnianego czasopisma w Tianjin. Miejscowi praktykujący udają się do redakcji gazety z prośbą o sprostowanie artykułu  i przywrócenia dobrego imienia Falun Gong.

Pomimo, że protest 23-go i 24-go kwietnia miał charakter pokojowy, zostają wysłane oddziały policji prewencyjnej. 45 praktykujących aresztowano, a niektórych z nich pobito. Kiedy praktykujący poprosili władze Tianjin o uwolnienie tych, którzy zostali aresztowani, powiedziano im że rozkazy pochodzą z Pekinu; jeżeli chcą złożyć skargę muszą udać się do stolicy.

25 kwietnia, 1999
Następnego dnia, 25-go kwietnia, ponad 10.000 zwolenników Falun Gong z Pekinu, z pobliża Tianjin oraz innych okolicznych miast zebrało się pod Biurem Rady Państwa i Petycji w Pekinie.

Biuro jest usytuowane tuż obok Zhongnanhai, kompleksu rezydencji najwyższych władz państwowych KPCh. Mimo późniejszych oskarżeń partii, iż rzekomo Falun Gong “zajął” Zhongnanhai, zgromadzenie przebiegało nadzwyczaj pokojowo i w dużym porządku, a praktykujący nie blokowali przestrzeni na wejściach, wyjściach oraz chodnikach – jak raportowały zachodnie media.

Praktykujący domagali się uwolnienia tych, którzy zostali aresztowani w Tianjin, zniesienia zakazu publikacji książek Falun Gong oraz aby mogli wznowić swoją praktykę bez ingerencji rządu.

Premier Zhu Rongji spotyka się z przedstawicielami Falun Gong w swoim biurze. Pod koniec dnia, osoby zaaresztowane w Tianjin zostają zwolnione, a zgromadzeni rozchodzą się w ciszy do swoich domów.

Przywódca KPCh – Jiang Zemin nie akceptuje łagodnej postawy premiera Zhu i  stwierdza, że jeżeli nie są w stanie pokonać Falun Gong, KPCh stanie się pośmiewiskiem (report).

10 czerwca, 1999
Jiang Zemin powołuje do życia Biuro 610, tajną agencję bezpieczeństwa, mającą na celu zniszczenie Falun Gong. Funkcjonariusze tego biura mogą wydawać rozkazy wojsku, policji i administracji państwowej na wszystkich szczeblach. W późniejszym czasie, Biuro 610 staje się podstawowym narzędziem do aresztowania, torturowania oraz mordowania praktykujących Falun Gong(więcej o Biurze 610).

Lipiec 1999
Od czasu zgromadzenia 25 kwietnia do połowy lipca, praktykujący Falun Gong z całych Chin informują, że byli śledzeni oraz przesłuchiwani przez tajnych agentów policji. Partia spisywała listy osób ćwiczących Falun Gong oraz czyniła ostatnie przygotowania do delegalizacji praktyki.

20 lipca 1999r. policja zaczyna aresztowania praktykujących, których uważała za osoby kluczowe. 22 lipca 1999r. media rozpoczynają szeroko zakrojoną kampanię propagandową. Wszystkie programy radiowe, telewizyjne i gazety wypełnione są treścią atakującą Falun Gong. Ciężarówki z głośnikami jeżdżą po ulicach miasta oraz kampusach uczelni ostrzegając, że praktykowanie Falun Gong jest teraz nielegalne. Wśród zastrzeżeń znajdujących się pomiędzy zakazami, znajduje się również zakaz protestowania w związku z zaistniała sytuacją (report).

Październik 1999
Praktykujący Falun Gong organizują dla zagranicznych mediów potajemną konferencję prasową w Pekinie, mającą na celu ujawnienie prześladowań, których doświadczają. Pod koniec konferencji uczestnicy zostają aresztowani. Pani Ding Yan, jedna z praktykujących, która przemawiała na spotkaniu prasowym, umiera później w więzieniu na skutek tortur.

Jiang Zemin forsuje przepisy mające na celu uzasadnienie zakazu praktykowania Falun Gong (Human Rights Watch report)

Zima 1999-2000
Podczas gdy nieustannie trwają serie aresztowań, pojawiają się pierwsze raporty na temat śmierci z powodu tortur w więzieniach. Praktykujący Falun Gong z całych Chin podróżują do Pekinu aby złożyć skargi do własnego rządu oraz by w pokojowy sposób poprzez medytację oraz trzymanie transparentów na Placu Tiananmen apelować o sprawiedliwość. Na banerach często widnieje prosty napis “Falun Dafa Hao” (Falun Dafa jest dobre)

Prześladowania - plac tiananmen

Prześladowania - Plac Tiananmen

Międzynarodowe media wielokrotnie robią zdjęcia funkcjonariuszom policji, którzy atakują medytujących na placu ludzi i w brutalny sposób rzucają ich przed aresztowaniem na ziemię (report).

Styczeń 2001
Państwowe media twierdzą, że kilku praktykujących Falun Gong, w ramach protestu podpaliło się na Placu Tiananmen. Tak zwane samospalenie stało się centralnym elementem propagandy przeciwko Falun Gong i zostało użyte w celu jej uwiarygodnienia.

Chociaż większość mediów zagranicznych zwyczajnie powiela kopiując i wklejając raporty rzecznika partii, Agencji Prasowej Xinhua  i Chińskiej Telewizji Centralnej, to jednak wydarzenie samopodpalenia wydaje się być coraz bardziej podejrzane i nie tylko dlatego, że nauki Falun Gong uważają popełnienie samobójstwa za grzech. Na podstawie badań prowadzonych przez Washington Post oraz inne instytucje, które w zwolnionym tempie, poddają szczegółowej analizie materiał wideo rozpowszechniany przez partię z incydentu samospalenia, wskazują bardzo wiele niejasności i rodzą wiele niepokojących pytań. (http://faluninfo.net/tiananmen/immolation.asp).

20 listopada, 2001
Grupa 35 praktykujących z 12 różnych krajów, zbierają się razem na Placu Tiananmen by usiąść w medytacji pod banerem z napisem, głoszącym przewodnie zasady Falun Gong – “Prawda, Życzliwość, Cierpliwość”, po czym zostają, w przeciągu kilku minut zaaresztowani i pobici. Podobne przypadki protestów organizowanych przez zagranicznych praktykujących, kontynuowane są w następnych miesiącach (raport1raport2).

5 marca, 2002
Praktykujący Falun Gong z północno-wschodniego miasta Changchun, przejmują transmisję telewizji państwowej. Zajmują antenę przez 45min pokazując wideo informacje o tym, że Falun Gong jest swobodnie praktykowane poza granicami Chin, a prześladowane tylko w Chinach (news).

Rozwścieczony Jiang rozkazuje policji “strzelać w celu zabicia” do praktykujących Falun Gong przyłapanych na przekazywaniu materiałów informacyjnych (news).

W przeciągu trzech dni, miasto Changchun ogarnia chaos, kiedy to około 5000 ludzi zostaje aresztowanych, liczba zgonów w tych dniach pozostaje nieznana (news). Spośród tych, którzy brali udział w transmisji, kilku jest później zakatowanych w więzieniu na śmierć, włącznie z panem Liu Chengjun, o którego wolność walczyła organizacja Amnesty International (news). Podobne przypadki przejęcia transmisji telewizyjnej zdarzały w następnych latach, na terenie całych Chin.

Listopad 2002
Hu Jintao oficjalnie przejmuje przywództwo od Jiang’a, lecz mimo tego, Jiang oraz jego zwolennicy z wysokich urzędniczych stanowisk, którzy byli związani z prześladowaniami Falun Gong – szczególnie Luo Gan, Zhou Yongkang, Liu Jing, Li Lanqing i Zeng Qinghong – kontynuują  kampanie prześladowań.

Lipiec 2004
Liczba udokumentowanych przypadków praktykujących Falun Gong, którzy zmarli w wyniku prześladowań, głównie z powodu tortur w aresztach, sięga 1000 osób. Rzeczywistą liczbę zgonów szacuje się na ponad 10 000.

Listopad 2004
“Dziewięć Komentarzy na temat Partii Komunistycznej,” zestaw artykułów opisujących zbrodnie popełnione przez partię komunistyczną, zostaje opublikowany za granicą przez redakcję gazety The Epoch Times (www.ninecommentaries.com). Publikacja zaczyna potajemnie krążyć po całych Chinach; turyści przywożą kopie do Hong Kongu, inni ściągają przez Internet lub otrzymują mailem.

Pojawienie się Dziewięciu Komentarzy zawierających między innymi rozdział poświęcony prześladowaniom Falun Gong (pełny tekst rozdziału), wywołało falę ostrej krytyki oraz zjawiska wypisywania się z Partii i jej pokrewnych organizacji, na terenie całych Chin.

Grudzień 2004
Wybitny adwokat, obrońca praw człowieka Gao Zhisheng z Pekinu pisze do Narodowego Kongresu Ludowego w sprawie prześladowań Falun Gong. W wyniku tego kancelaria Gao zostaje zamknięta, on sam zostaje skreślony z listy adwokatów,  jest śledzony i następnie umieszczony w areszcie domowym, aż w końcu zostaje zatrzymany – głównie z powodu zajęcia stanowiska popierającego Falun Gong oraz rezygnacji z członkostwa w partii. Inny adwokat Guo Guoting (raport), wypowiedział się przeciwko prześladowaniom, a następnie został skreślony z listy adwokatów
(Gao Zhisheng book in English A China More Just)

Czerwiec 2005
Liczba udokumentowanych przypadków praktykujących Falun Gong, zabitych na skutek prześladowań przekracza 2500 (news).

Czuwanie przy świecach w Waszyngtonie ku czci pamięci tych, którzy zostali zakatowani na śmierć podczas prześladowań w Chinach

Były chiński dyplomata Chen Yonflin, oraz były agent policji Biura 610 Hao Fengjun, uciekają do Australii przemycając dokumenty. Chen twierdzi, że jest około 1000 chińskich szpiegów działających w samej Australii. Hao mówi, że opuścił Chiny po tym jak był świadkiem torturowania praktykującego Falun Gong (report).

Marzec 2006
Pracownica szpitala oraz chiński dziennikarz ujawniają, że tysiące praktykujących Falun Gong z północno-wschodniego miasta Sujiatun było zamordowanych w celu pozyskania organów wewnętrznych. W trakcie przeprowadzonego w następnych tygodniach dochodzenia, chiński lekarz wojskowy ujawnia zbrodnie, które mają miejsce na terenie całego kraju(więcej na temat grabieży organów).

Lipiec 2006
Były kanadyjski Sekretarz Stanu David Kilgour oraz międzynarodowy adwokat i obrońca praw człowieka David Matas, publikują raport z dowodami wskazującymi na to że proceder grabieży organów wewnętrznych od praktykujących Falun Gong w Chinach jest znacznie bardziej rozpowszechniony, niż wcześniej sądzono.(http://organharvestinvestigation.net/)

Marzec 2007
Liczba udokumentowanych przypadków praktykujących Falun Gong w Chinach, którzy zostali zamordowani w wyniku prześladowań przekracza 3000 (news). Szacowana ilość rzeczywistych zgonów mierzona jest w znacznie wyższych liczbach.

Maj 2008
Centrum Informacyjne Falun Dafa informuje, że ponad 8000 praktykujących Falun Gong zostało wtrąconych do więzień od grudnia 2007 do maja 2008, jako część kampanii przedolimpijskich aresztowań. Niektórzy praktykujących umierają w skutek tortur w przeciągu kilku dni lub tygodni od czasu aresztowania, a wielu zostaje skazanych na długie lata więzienia.

Więcej:

Kilka słów na temat prześladowań

Polskie Stowarzyszenie Falun Dafa