top

Procesy sądowe na całym świecie

Im większa ilość doniesień o torturach i zabójstwach się pojawiała, tym bardziej stawało się jasne, że powstrzymanie bezkarności sprawców w ramach obecnego systemu prawnego Partii Komunistycznej, jest praktycznie niemożliwe.

Ta sama Partia, która rozpoczęła prześladowania, kontroluje sądownictwo w Chinach i stale ingeruje we wrażliwe politycznie postępowania (artykuły z tym związane). Praktykujący Falun Gong w Chinach, którzy próbowali zaskarżyć urzędników odpowiedzialnych za ich prześladowanie, zostali aresztowani.

W tym samym czasie, Chiny nie przyłączyły się do Międzynarodowego Sądu Kryminalnego, ONZ nie ustanowiło również specjalnego trybunału za liczne zbrodnie przeciw ludzkości popełnione wobec Falun Gong tak jak się to odbyło w przypadku Rwandy i Jugosławii. W wyniku tego praktykujący Falun Gong, zaczęli zwracać się do sądów w innych państwach, w poszukiwaniu sprawiedliwości.

W roku 2001 praktykujący Falun Gong, złożyli pierwszy taki pozew, w sądzie w Nowym Jorku przeciwko Zhao Zhifei, który pełnił funkcję dowódcy oddziału Bezpieczeństwa Publicznego prowincji Hubei. Zhao, zostały postawione zarzuty dokonywania tortur oraz zamordowania matki i syna przetrzymywanych w areszcie śledczym (artykuł).

Półtora roku później, grupa prawników złożyła skargę w sądzie w Chicago, oskarżając byłego przywódcę Chin, Jiang Zemina o tortury, zbrodnie przeciw ludzkości i ludobójstwo popełnione podczas trwania kampanii mającej na celu zniszczenie duchowej dyscypliny Falun Gong (artykuł).

Do roku 2007, w imieniu praktykujących Falun Gong prześladowanych w Chinach, zostało złożonych około 70 cywilnych i karnych spraw sądowych przeciwko urzędnikom chińskim, w ponad trzydziestu krajowych sądach i na sześciu kontynentach.

Grupa znanych w wielu krajach prawników, zajmujących się prawami człowieka, połączyła swoje starania, często na zasadzie pro-bono. Do ich grona zaliczają się – były Szef Sądu Specjalnego dla Sierra Leone – Geoffrey Robertson oraz Georges-Henri Beauthier znany ze swojej roli oskarżenia przeciwko byłemu dyktatorowi Augusto Pinochetowi (prawnicy).

Biorąc pod uwagę geopolityczny wpływ KPCh i jej zdecydowane starania w celu odsunięcia spraw, procesy spotkały się z większym sukcesem, niż można było początkowo przypuszczać.

Po pierwsze, sądy amerykańskie wydały orzeczenia wobec władz chińskich w kilku sprawach cywilnych. W listopadzie 2001r. urzędujący sędzia podczas pierwszego wspomnianego powyżej procesu uznał winę Zhao i narzucił karę w postaci zadośćuczynienia. W grudniu 2004 roku sędzia chińskiego pochodzenia z San Francisco uznał, byłego burmistrza Pekinu Liu Qi winnym stosowania tortur (artykuł). Liu jest teraz Szefem Komitetu Organizacji Pekinu na Igrzyska Olimpijskie (artykuł).

Po drugie, w lipcu 2004 roku, były chiński minister oświaty Chen Zhili, musiał stawić się przed Tanzańskim sądem, po byciu oskarżonym o tortury (artykuł). Cztery miesiące później sąd Zambii wydał nakaz aresztowania gubernatora prowincji, który odbywał wizytę w kraju. Niestety uciekł za granicę, zanim policja zdążyła go aresztować (artykuł).

Wreszcie, jak wynika z relacji, tok postępowań prawnych wraz z perspektywą bycia pociągniętym do odpowiedzialności za swoje czyny, odniosły pewien skutek – mianowicie Jiang wraz z kilkoma innymi, ponoć boją się opuścić Chiny, a inni urzędnicy odsunęli się od prześladowań Falun Gong.

Procesy sądowe, również napotkały na wyzwania, często związane z interesami krajów by pozostać w dobrych kontaktach z ciągle „wzrastającą potęgą.” Dlatego też rząd USA polecił przyznanie immunitetu Jiang Zeminowi, natomiast przeciwni temu byli najważniejsi działaczy praw człowieka w amerykańskim Kongresie, jak np. Tom Lantos (artykuł). Duńskie organy ścigania w podobny sposób powstrzymały się od aresztowania byłego ministra bezpieczeństwa publicznego, pomimo zobowiązań objętych Konwencją w sprawie zakazu stosowania tortur.

Pomimo tych przeszkód, dążenie do sprawiedliwość trwa nadal. Przełomowym momentem okazały się procesy sądowe, prowadzone zarówno w Hiszpanii jak i w Argentynie, przeciwko dwóm wysokim chińskim urzędnikom – Jia Qinglin i Luo Gan (artykuł), którym postawiono zarzuty ludobójstwa. Wniosek o kolejną sprawę został złożony w czerwcu 2007r. w Hong Kongu przez mężczyznę, który spędził pięć lat w chińskim więzieniu i był tam torturowany, za próbę pozwania tych samych władz w Chinach kontynentalnych.

Linki:

·    Światowej sławy prawnicy, zajmujący się prawami człowieka, obierają za cel sprawy związane z prześladowaniami Falun Gong
·    Prześladowania Falun Gong wywołują najszerszą akcję prawną od czasu procesu w Norymberdze.
·    Członkowie Kongresu wzywają Sąd Stanów Zjednoczonych do kontynuacji procesu przeciwko byłemu przywódcy komunistycznych Chin
·    Immunitet, Ludobójstwo i Praworządność – wywiad z dr Terri Marsh’em

Polskie Stowarzyszenie Falun Dafa