top

Prawnicy i Obrońcy Praw

Kiedy partia komunistyczna rozpoczęła kampanię przeciwko Falun Gong, jednym z pierwszych podjętych przez nią działań, było pouczenie prawników, by nie stawali w obronie praktykujących (news). Rzeczywiście, w pierwszych latach prześladowań znalezienie prawdziwej reprezentacji prawnej w celu rozpatrzenia spraw praktykujących, było niesamowicie trudne i praktycznie niemożliwe. Sytuacja uległa zmianie w ostatnich latach, jako że obecne pokolenie prawników i obrońców praw, nie uległo wpływom partii, podjęło się spraw praktykujących Falun Gong, służąc swoją radą, reprezentując ich w sądzie i ujawniając przypadki nadużyć których byli ofiarami.

Bardziej ogólnie i narażając się na ogromne ryzyko, prawnicy zakwestionowali podstawę całokształtu polityki przeciwko Falun Gong, określając to jako pogwałcenie wolności wyznania chińskich obywateli. Najbardziej znaczącym i bezpośrednim pośród nich, był Gao Zhisheng, który w 2005r. napisał list otwarty do Hu Jintao i Wen Jiabao, opisując ze szczegółami tortury, jakie wycierpieli praktykujący oraz apelował o zakończenie prześladowań. Przez następne miesiące, w celu znalezienia nowych dowodów, prowadził śledztwa i publikował swoje odkrycia podając je do wiadomości publicznej. Ujawnił także informacje dotyczące sal tortur mieszczących przy zboczach górskich i częstych przypadków stosowania przemocy na tle seksualnym wobec praktykujących.

Kilkunastu innych prawników podążyło jego śladami, reprezentując praktykujących Falun Gong w sądzie, apelując do sędziów o poszanowanie prawa konstytucyjnego do wolności wyznania i wyjaśniając innym chińczykom kwestię niezgodności z prawem i brutalności prześladowań.

W odpowiedzi na ich wysiłki, Gao i inni obrońcy prawa, musieli osobiście stawić czoła prześladowaniom z rąk władz – utrata uprawnień adwokackich, pozbawienia wolności, pobicia, tortury i przynajmniej w jednym przypadku, wydalenie z kraju. Mimo grożących im konsekwencji, wielu stawało w obronie Falun Gong, dzień w dzień pracując w celu podtrzymania sprawiedliwości i domagając się końca brutalnej kampanii, wymierzonej w grupę niewinnych ludzi.

Poniżej znajdują się krótkie opisy i odnośniki dotyczące kilku z tych prawników i obrońców praw:

Gao Zhisheng

Prawnik zajmujący się prawami człowieka z bogatą historią, stał się sławny po doprowadzeniu do precedensowych decyzji w głośnych rozprawach sądowych w Chinach. Został określony jako jeden z dziesięciu najlepszych prawników w roku 2001 i pracował dla wielu pokrzywdzonych grup w Chinach – górników, ofiar przemocy w rodzinie i członków domowych kościołów.

Jednak dopiero po podjęciu sprawy związanej z prześladowaniami Falun Gong, Gao który sam jest chrześcijaninem, wszedł na drogę konfliktu z reżimem. W serii otwartych listów do przywódców partii, Gao wyraził oburzenie bezprawnością kampanii przeciwko grupie, oraz potwornym torturom którym poddawani są jej członkowie – były to nadużycia wykryte podczas dochodzenia w północno-wschodnim rejonie Chin. Gao miał nadzieję, że gdy najwyższe władze odkryją, do jakich nadużyć dochodzi na szczeblach lokalnych, to sami byliby oburzeni i dążyliby do ich zaprzestania. Zamiast tego odkrył jednak, że prześladowanie odbywało się w zakresie całego systemu oraz że ten mechanizm później zwróci się przeciwko niemu.

Od roku 2005, on i jego rodzina znajdowali się pod ciągłym nadzorem, a w roku 2008 areszt domowy osiągnął taki stopień, że jego dzieci nie mogły chodzić do szkoły. W grudniu 2006 Gao został skazany na trzy lata więzienia za „podżeganie do działalności wywrotowej” ale wyrok został zawieszony ze względu na międzynarodowy nacisk i został zwolniony do aresztu domowego. Pod koniec roku 2007, został ponownie uprowadzony i według relacji, jest w więzieniu poddawany ciężkim torturom.

Jego twarz znalazła się na okładce gazety New York Times, był nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla, a także jest odbiorcą wielu wyróżnień jak na przykład Nagroda za odważną reprezentację w sądzie Amerykańskiej Rady Adwokatów Sądowych.

Gao pozostaje w areszcie domowym w Chinach, a angielskie tłumaczenie jego książki „Chiny Bardziej Sprawiedliwe” (news) – która opisuje jego historię, podjęte sprawy i zakres problemów społecznych którym Chiny stawiają czoła – została wydana w 2007r. w Stanach Zjednoczonych.

Poniżej znajdują się odnośniki do trzech listów otwartych, napisanych przez Gao na temat prześladowań Falun Gong w Chinach :

•    „List otwarty do Narodowego Kongresu Ludowego,” 31 grudzień, 2004:
http://en.epochtimes.com/news/6-3-25/39696.html
•    Zaprzestańcie prześladowań tych, którzy wierzą w wolność i odnówcie swoje więzi ze społecznością Chin,” 18 Październik, 2005:
http://www.theepochtimes.com/news/5-10-24/33667.html
•    „Musimy natychmiast powstrzymać brutalność, która dusi sumienie i moralność naszego kraju” 12 grudzień, 2005:
http://www.theepochtimes.com/tools/printer.asp?id=35876

Guo Guoting

Guo był dobrze znanym międzynarodowym prawnikiem od prawa morskiego, a procesów dotyczących praw człowieka zaczął podejmować się w roku 2003. Pośród jego klientów byli Shi Tao (dziennikarz skazany na 10 lat więzienia po tym jak Yahoo przekazało chińskim władzom jego osobistą korespondencję mailową) oraz Zheng Enchong (kolega prawnk z Szanghaju oraz były kolega z klasy, skazany na trzy lata więzienia).

Guo był jednym z pierwszych chińskich prawników, którzy zaczęli podejmować się spraw Falun Gong i bez powodzenia poszukiwał zaginionego Huang Xionga w różnych siedzibach organów ścigania w Szanghaju. Później chciał reprezentować Qu Yanlai, byłego studenta skazanego na pięć lat więzienia za ćwiczenie Falun Gong. Po wielu nieudanych próbach spotkania się ze swoim klientem, opublikował artykuł w internecie o przypadku tej sprawy, w lutym 2005 roku.

Pod koniec miesiąca, władze Szanghaju przeszukały jego biura, rekwirując jego licencję prawniczą i komputer. Biuro Sądownicze w Szanghaju 4 marca, pozbawiło go na rok czasu uprawnień prawniczych z powodu „niekonstytucyjnych przemówień i działań,” a następnie osadzono go w areszcie domowym. W maju 2005 udało mu się uciec z Chin do Kanady, gdzie pozostaje na emigracji.

Więcej informacji:

Polskie Stowarzyszenie Falun Dafa