top

Prawo i Nieporządek

Chociaż większość czytelników rozpoznaje fakt, że pod wpływem jednopartyjnego systemu w Chinach, sądownictwo działa inaczej niż w społeczeństwie demokratycznym, to jednak niewielu uświadamia sobie, do jakiego stopnia chiński system prawny znajduje się pod wpływem zachcianek Komunistycznej Partii Chin (KPCh). Jeżeli w Chinach setki tysięcy prawników, tysiące sędziów i nowe budynki sądownictwa znajdują się pod tą kontrolą, to czy bezpodstawnie więzieni praktykujący Falun Gong, mają miejsce do którego mogliby się odwołać? Czy mają możliwość wniesienia oskarżeń przeciwko ich oprawcom?

Odpowiedź, niezależnie od głoszonych „reguł prawa”, wyklucza możliwość uzyskania sprawiedliwości przez praktykujących Falun Gong, na drodze systemu prawnego w Chinach.

Artykuły tej sekcji jasno pokazują, że kampania wymierzona w Falun Gong jest kolejnym przypomnieniem mentalności KPCh która dowolnie lekceważy prawa konstytucyjne, ściśle kontroluje aparat sądownictwa i w jawny sposób nie przestrzega zobowiązań zawartych w międzynarodowych traktatach praw człowieka:

·    Naruszanie prawa w Chinach
·    Naruszenia traktatów międzynarodowych
·    Współudział chińskiego sądownictwa
·    Procesy sądowe na całym świecie
·    Prawnicy i Obrońcy Praw

Polskie Stowarzyszenie Falun Dafa