top

Ogólnoświatowy wpływ

Dlaczego fakt , że  Falun Gong jest tak bardzo prześladowane ma znaczenie wewnątrz jak i na zewnątrz Chin?

Słysząc o duchowej praktyce z dalekiego kraju i dowiadując się o przypadkach torturowania Chińczyków w odległych od nas obozach pracy, niektórzy czytelnicy mogą zadać sobie pytanie: „ale jaki to ma związek ze mną i resztą świata”?

Odpowiadamy:

Uniwersalne wartości Prawdy, Życzliwości i Tolerancji są atakowane, a to ma wpływ na nas wszystkich. 

W centrum systemu wierzeń Falun Gong jest zrozumienie, że natura wszechświata jest zasadniczo dobra i nierozłącznie związana z zasadami Prawdy, Życzliwości i Tolerancji. Poprzez asymilację tych wartości w swoich myślach i czynach, praktykujący Falun Gong dążą do osiągnięcia wyższego poziomu dobroci i mądrości duchowej. Ostatecznym celem prześladowań Falun Gong prowadzonych przez Komunistyczną Partię Chin (KPCh) jest  nie tylko likwidacja grupy religijnej czy  potencjalnego zagrożenia politycznego. Ich celem jest zniszczenie tych podstawowych cnót do których dążą praktykujący Falun Gong. Z tego powodu poprzez tortury zmusza się ich do wyrzeczenia się Falun Gong i swoich podstawowych przekonań. Proces ten KPCh nazywa „transformacją”.

Historia Falun Gong jest w swej istocie epokową bitwą między dobrem w ludziach, które wielu na wschodzie nazywa „naturą Buddy” a tyranią, skoncentrowaną na jego zniszczeniu. W tej bitwie wszyscy bierzemy udział (niezależnie czy jesteśmy praktykującymi Falun Gong czy nie), poprzez decyzję, którą musimy podjąć: czy stoimy po stronie tych, którzy walczą o zachowanie dobra, czy też poprzez wsparcie bezpośrednie lub milczenie pomagamy tym, którzy chcą je zniszczyć.

Defending Truth, Compassion, and Tolerance: Falun Gong practitioners from 36 countries peacefully appeal on Tiananmen Square in 2001 for an end to the persecution and torture of their Chinese counterparts.

Praktykowany w ponad 70 krajach, Falun Gong pomaga ludziom na całym świecie skierować się ku dobru i prawości, jak również poprawić stan zdrowia.

Nieważne, jaki jest nasz zawód lub obszar zainteresowań, wszyscy doświadczamy bólu, niektórzy mają bardziej poważne lub przewlekłe problemy zdrowotne. Zdarzają się też momenty, kiedy ogarnia nas złość, nienawiść lub ochota by kogoś wykorzystać. Falun Gong ze swoim połączeniem ćwiczeń „qigong” i duchowych nauk podkreślających wartości Prawdy, Życzliwości i Tolerancji, okazał się niezwykle skuteczny w poprawie (czasami w cudowny sposób) zdrowia, psychiki i postępowania tych, którzy go praktykują. Wiele analiz i badań medycznych potwierdziły ten fakt.

Dziesiątki milionów chińskich rodzin wciąż boryka się z bezprawiem i brutalnością. 

A young girl holds a memorial wreath for her father during an event in New York

Kiedy w 1999 r. Jiang Zemin rozpoczął prześladowania, Falun Gong praktykowało około sto milionów ludzi (1 na 12 osób). Gdy KPCh wdrożyła szeroki wachlarz metod represji, aby wypełnić rozkazy Jianga, ich życie, jak również życie ich rodzin, zostało wywrócone do góry nogami. Globalna propaganda zaczęła demonizować Falun Gong. Powstało wiele nowych obozów pracy i prowizorycznych aresztów śledczych, aby przyjąć ogromny napływ zatrzymanych. Powołano specjalną, działającą poza prawem, jednostkę policji do realizacji tego planu. Opracowano system cenzury internetowej aby powstrzymać ludzi przed poznaniem prawdy o tym co się dzieje. Jednocześnie miliony ciężko pracujących, uczciwych ludzi z każdego zawodu i w różnym wieku, zostało zwolnionych z pracy. Dużą część z nich zesłano do obozów pracy na tzw. „reedukację”.

Dziś, tajna policja nadal porywa ludzi z domów i wysyła ich na „reedukację”, tylko dlatego, że praktykują Falun Gong, nawet jeśli robią to w zaciszu własnego domostwa. W rezultacie, praktykujący Falun Gong pozostają największą grupą więźniów sumienia w Chinach, a nowe przypadki śmierci w wyniku nadużyć w aresztach pojawiają się każdego tygodnia.

Prześladowanie zrodziło moralny kryzys władzy w chińskim społeczeństwie.

Konsekwencje decyzji Jianga by wyeliminować Falun Gong są odczuwane nie tylko przez praktykujących i ich rodziny, ale również przez całe chińskie społeczeństwo. Urzędnicy, którzy aktywnie uczestniczą w torturowaniu i zabijaniu wyznawców Falun Gong są awansowani. Członkom społeczeństwa oferuje się nagrody pieniężne za wydawanie swoich sąsiadów. Ci, którzy odmawiają współpracy lub sprzeciwiają się kampanii, ryzykują utratę pracy, uprowadzenie, więzienie a nawet śmierć. Rządy prawa i wolność wyznania zostały bezwzględnie podeptane. Prześladowania doprowadziły do drenażu mózgu w społeczeństwie, kryzysu moralnego i oszałamiającego ataku na podstawowe prawa.

Produkty korupcji i przymusowej pracy w Chinach, rozprzestrzeniają się na całym świecie.

W dzisiejszym połączonym świecie, takie wydarzenia w dowolnym kraju, mają globalne reperkusje, tym bardziej w kraju będącym drugą największą gospodarką świata. Pałeczki, które kupujemy na Manhattanie, mogły zostać opakowane przez praktykujących Falun Gong w obozach pracy w Pekinie. Zabawki, którymi bawią się nasze dzieci, mogą być niebezpieczne w wyniku degradacji moralnej w Chinach. Członkowie chińskich delegacji z którymi się spotykamy, niezależnie czy są ze środowisk biznesowych, akademickich czy politycznych, prawdopodobnie są uwikłani w prześladowania, jako sprawcy, ofiary lub bierni widzowie.

KPCh stara się rozszerzyć swoje prześladowania poza Chiny.

Z czasem KPCh zaczęła coraz bardziej bezpośrednio wpływać na życie praktykujących poza Chinami. Chińscy urzędnicy wielokrotnie podżegali do nękania i atakowania praktykujących od Izraela, poprzez  Wietnam, Rosję, aż po Stany Zjednoczone. W takich okolicznościach, każdy z nas może kiedyś zostać poproszony o dokonanie wyboru między obroną praw praktykujących Falun Gong, a ich naruszeniem. Dlatego tym bardziej powinniśmy poznać sytuację Falun Gong i wiedzieć o co w tym wszystkim chodzi.

W odpowiedzi na prześladowania, praktykujący Falun Gong stali się potężna siłą dążącą do wolności i sprawiedliwości na całym świecie.

Na całym świecie wielu praktykujących Falun Gong nie uległo represjom KPCh i wytrwało w swoich przekonaniach. Ponadto, bez wytchnienia pracowali nad powstrzymaniem prześladowań. W Chinach, w domowych warunkach tworzą ulotki, nagrywają płyty DVD, szyją banery, aby pomóc Chińczykom zobaczyć kłamstwa KPCh i powstrzymać przed czynami, których będą żałować w przyszłości. Te materiały są rozpowszechniane przez tysiące praktykujących, nawet w małych i odległych wioskach. Poza Chinami, praktykujący Falun Gong nagrywają programy telewizyjne, tworzą oprogramowanie ułatwiające obejście cenzury internetowej, telefonują do obozów pracy, składają wnioski przeciwko głównym sprawcom itd. Założyli również zespół taneczny, tradycyjne zespoły perkusyjne oraz zainicjowali szereg działań by przywrócić do życia i przedstawić autentyczną chińską kulturę społeczeństwom na całym świecie.

Działania praktykujących Falun Gong inspirują coraz więcej Chińczyków do opowiedzenia się po stronie wolności i sprawiedliwości.

Niektórzy Chińczycy po tym, jak przejrzeli kłamstwa KPCh, odpowiadają cichym gestem wsparcia i solidarności. Na przykład policjant ostrzegający sąsiada ćwiczącego Falun Gong o zbliżającej się obławie. Strażnik więzienny przymykający oko, gdy praktykujący medytuje. Urzędnik wyrzekający się pod pseudonimem przynależności do KPCh, jako element oddolnego ruchu przeciwstawiania się przemocy, zwanym Tuidang. Rośnie liczba osób w Chinach, które mimo bezpośredniego zagrożenia aresztowaniem (lub gorzej), publicznie przeciwstawiają się prześladowaniom. Prawnicy otwarcie bronią praktykujących Falun Gong w sądach, kwestionując zasadność kampanii. Zwykli obywatele podpisują swoim własnym imieniem petycje wzywającą rząd do uwolnienia sąsiadów, przyjaciół lub kolegów uprawiających Falun Gong. Mimo, że prześladowania trwają nadal, to każdy akt sprzeciwu ze strony społeczeństwa sprawia, że zdolność KPCh do kontynuowania represji słabnie.

A petition signed and thumbprinted by 15,000 Chinese calls for justice over the death in custody of a Falun Gong practitioner in Heilongjiang (The Epoch Times)

Międzynarodowe głosy – włącznie z Twoim, mogą uratować życie.

Chińscy obywatele nie są jedynymi, których sprzeciw wobec prześladowań ma znaczenie. Doświadczenie raz po raz pokazuje, że międzynarodowa uwaga i publiczne potępienie nadużyć KPCh wobec praktykujących Falun Gong i innych niewinnych ludzi w Chinach, może spowodować zmianę. Podpisanie petycji, napisanie listu czy nawet zaoferowanie modlitwy, może pomóc w zrobieniu kroku do świata bez obozów pracy wypełnionych więźniami sumienia Falun Gong, a z widokiem tysięcy spokojnie medytujących w parkach tak jak to było w latach 90 XX w.

Polskie Stowarzyszenie Falun Dafa