top

Tortury psychiatryczne

Co najmniej 1,000 praktykujących Falun Gong stało się celem tortur psychiatrycznych w chińskich szpitalach psychiatrycznych, jednak rzeczywista liczba jest prawdopodobnie wiele, wiele razy wyższa i znacznie przewyższająca liczbę, politycznie prześladowanych dysydentów za czasów Stalina.

W specjalnych oddziałach psychiatrycznych, praktykującym Falun Gong wstrzykiwane są, w toksycznych dawkach, nieznane leki psychotropowe. Niektóre raporty stwierdzają, że traktowano ich jak króliki doświadczalne, przez co popadali w długie okresy halucynacji po wstrzyknięciu tych substancji. Wielu z nich doznało wyraźnych uszkodzeń układu nerwowego. Będąc przy zdrowych zmysłach – po umieszczeniu w placówkach psychiatrycznych – tracą je wskutek przeprowadzanych tam „terapii”.

Wiele przełomowej pracy w ujawnieniu tego rodzaju nadużycia psychiatrycznego jest dokonaniem Robin’a Munro. W swojej książce China’s Psychiatric Inquisition: Dissent, Psychiatry and the Law in Post-1949 China, autor przeznacza cały rozdział, poświęcony kwestii prześladowań psychiatrycznych Falun Gong, w Chinach.

Nadużycia psychiatryczne wobec praktykujących Falun Gong i innych którzy zostali określeni jako psychicznie chorzy, za nie zgadzanie się poglądem partii, są dobrze udokumentowane i stosowane przez reżim już od dziesiątek lat. Organizacje takie jak: Światowe Stowarzyszenie Psychiatryczne(WPA), Human Rights Watch, oraz Genewski Komitet Leczenia Psychiatrycznego, również donosiły o podobnych przypadkach. WPA podejmowało próby przeprowadzenia dochodzenia w sprawie Falun Gong w chińskich oddziałach psychicznych, lecz wielokrotnie odmawiano im prawa przyjazdu.

Tortury w szpitalach dla umysłowo chorych, spełniają dwie podstawowe aspiracje partii komunistycznej. Po pierwsze, mają na celu zniesławienie Falun Gong ukazując praktykujących jako osoby niepoczytalne. Druga ma na celu złamanie woli praktykujących, którzy uparcie odmawiają transformacji.

Narzędzia psychiatrii – włączając środki uspokajające, różne medykamenty a także porażenia prądem – stosuje się przeciwko zatrzymanym Falun Gong, jako formę tortury i nacisku.

Poza murami oddziałów psychiatrycznych, sposoby te znalazły się również w rękach policji i straży więziennej. Organizacja Amnesty International przytacza opinię jednego z rzeczników pekińskiej policji, który miał związek z tymi szpitalami. Gdy został zapytany o powód stosowania tych nadużyć, wyjaśnił: „Oni nie są pacjentami, oni są tutaj by przejść reedukację… większość z nich to ekstremiści Falun Gong, którzy protestowali w Pekinie.”

Poniżej jest przykład, opisujący doświadczenia praktykujących Falun Gong, po przebywaniu w szpitalach psychiatrycznych:

Byliśmy przetrzymywani przez ponad trzy miesiące w Szpitalu Psychiatrycznym miasta Xuzhou. Byliśmy siłą przywiązywani do łóżek, a personel zwany obsługą medyczną, dawał nam zastrzyki i siłą aplikował „lekarstwo” do gardła. Wstrzykiwali nam również inne nieznane środki. Chwilę po przyjęciu zastrzyków mdleliśmy i pozostawali nieprzytomni.

Podczas gdy wstrzyknięte substancje działały, cierpieliśmy niesamowity ból. Ból był nie do zniesienia, zwijaliśmy się z bólu, żałośnie krzyczeli i uderzaliśmy głowami w mur, w desperackiej próbie utracenia świadomości by choć na chwilę odciąć się od cierpienia.

Po tym, jak efekt działania tych zastrzyków ustawał, zapytaliśmy personel medyczny „Dlaczego dajecie nam te zastrzyki i inne groźne substancje pomimo, iż jesteśmy zupełnie zdrowi?” Odpowiadali ze wstydem: „Nie mamy wyboru. Są to instrukcje z góry. Musimy słuchać naszych przełożonych jeśli chcemy utrzymać pracę. Nie chcemy traktować was w ten sposób, ale nie chcemy również utracić pracy.”

Zeznanie praktykującego Falun Gong z miasta Xuzhou (“Investigative Report on Spiritual Persecution of Falun Gong Practitioners,” WOIPFG)

Polskie Stowarzyszenie Falun Dafa