top

Rodzina i bliscy

Małżonkowie, rodzice, rodzeństwo i dzieci praktykujących Falun Gong poddawaniu są także różnego stopnia okrutnym represjom, począwszy od utraty pracy, a skończywszy na torturach. Często z powodu ogromnej presji i przymusu ze strony komunistycznego reżimu niektórzy krewni bezpośrednio współuczestniczyli w prześladowaniach swoich bliskich.

Prześladowanie bliskich

W momencie, gdy dziesiątki milionów Chińczyków stało się celem prześladowań w 1999 roku, włączeni w to zostali nawet bliscy z ich rodzin, którzy nie uprawiali tej duchowej dyscypliny. Niemalże natychmiastowo liczba ludzi dotkniętych kampanią represji urosła do setek milionów.

Krewnych praktykujących postawiono przed bolesnym wyborem, czy wspierać ich w chwili gdy są poważnie zagrożeni, czy ulec partyjnej propagandzie, rujnować własne rodziny i zdradzać swoich bliskich. Skala i wszechobecność kampanii prześladowań nie zostawiały miejsca na rozwiązania pośrednie.

Są trzy przyczyny dla których partia obrała krewnych praktykujących Falun Gong za swój cel :

* po pierwsze: chęć powstrzymania Chińczyków od wspierania członków własnych rodzin, którzy sprzeciwiali się prześladowaniom; w najlżejszym przypadku partia żądała cichej przychylności, choć preferowała aktywne wsparcie opisane poniżej,
* po drugie: obawa partii, że członkowie rodzin mogliby publicznie ujawnić tortury i inne nadużycia, którym poddawano ich bliskich,
* po trzecie: policja i strażnicy więzienni nauczyli się, że jednym ze sposobów na złamanie determinacji praktykujących Falun Gong jest uświadomienie im w jak niebezpiecznym położeniu znajdują się ich dzieci, małżonkowie i rodzice.

Prześladowanie członków rodzin praktykujących przyjęło wiele form, m. in. jak:

* zmuszanie współmałżonków do wzięcia rozwodu, w przeciwnym wypadku oznaczało to koniec ich kariery zawodowej,
* wydalanie z pracy gdy apelowali o zakończenie prześladowań lub kolportowali materiały informacyjne,
* usuwanie ze szkół dzieci w przypadku gdy chociaż jeden z rodziców praktykował Falun Gong,
* bezdomność i osierocenie małych dzieci, których rodziców zamordowano, aresztowano lub zmuszono do ukrywania się i tułaczki, gdy chcieli uniknąć aresztowania i tortur (zobacz historię 11-letniego dziecka). Niektóre dzieci znajdowały schronienie u dziadków lub innych krewnych, podczas gdy niektóre zdane były tylko na siebie.

Kilka przykładów takich sytuacji:

* aresztowanie małych dzieci wraz z rodzicami, niektóre z nich były torturowane. Część z nich była również świadkami torturowania rodziców (raport),
* do więzień przywożono członków rodzin, by byli świadkami tortur ich bliskich. Wang Yuzhi przypomina sobie jak była świadkiem, gdy pewien mężczyzna został zmuszony do oglądania jak jego żonę powieszono pod sufitem i torturowano (news). Pomimo, że Wang sama była torturowana i otarła się o śmieć – wspomina, że rozdzierający serce krzyk tego mężczyzny był jednym z najbardziej traumatycznych wspomnień podczas jej pobytu w więzieniu,
* śledzenie, przesłuchiwanie i poddawanie groźbom przez funkcjonariuszy Biura 6-10, którzy próbują ustalić gdzie przebywają praktykujący którzy uciekli, by uniknąć prześladowań,
* przeszukiwanie i plądrowanie przez policję i funkcjonariuszy Biura 6-10 domów praktykujących Falun Gong i wymuszanie pieniędzy od krewnych za zwolnienie z aresztu bądź jako tzw. „opłatę za pobyt w więzieniu” (co oznacza, że członkowie rodzin zmuszani są pokrywać koszt pobytu w miejscach gdzie torturowano ich bliskich),
* po załamaniu się systemu opieki zdrowotnej w Chinach, praktykujący i członkowie ich rodzin trudzili się by opłacić ogromne koszty leczenia szpitalnego tych, którym udało się przetrwać tortury. Krewni praktykujących, którzy zginęli w wyniku tortur, również są zmuszani do płacenia ogromnych sum, inni musieli przekupywać władze w ośrodkach zatrzymań, by odzyskać ciała lub prochy swoich krewnych,
* bliscy, którzy stawali po stronie swoich rodzin i wspierali małżonków, rodzeństwo, dzieci czy rodziców, byli poddawani takiemu samemu prześladowaniu jak praktykujący,
* kiedy dorośli praktykujący Falun Gong zostają aresztowani, to władza pozostawia ich rodziców bez pensji i jakichkolwiek innych środków do życia,
* starsi rodzice dostawali ataków serca, przechodzili załamanie po szoku związanym z oglądaniem aresztowania i tortur własnych dzieci; zdarzały się przypadki ludzi umierających ze zmartwienia, takie jak matki Charlesa Lee, nie mogącej już więcej ich zobaczyć,

Ian Johnson, w części opowieści, która wygrała nagrodę Pulitzera w dziale reportażu, opisuje aresztowanie Zhang Xueling po próbie dochodzenia sprawiedliwości dla jej matki (news), pobitej śmiertelnie przez chińską policję (news).

Historia brata Pani Li Weixun przypomina relacje tych, którzy ocalali Żydów w czasie Holokaustu. (historia).

W ostatecznym rachunku liczba rodzin rozbitych z powodu prześladowań jest zatrważająca. Niemalże każdy praktykujący Falun Gong, którego można spotkać poza Chinami, przeszedł przez coś podobnego. Praktykujący przebywający na emigracji nie mają możliwości bezpiecznego powrotu do kraju. Większość z nich jest odcięta od rodzin od blisko dziesięciu lat. Zmuszeni są do pozostawania zagranicą, nieobecni gdy żeniły się ich dzieci, czy odchodzili ich rodzice.

Krewni współuczestniczący w prześladowaniach

Poddani partyjnej propagandzie, która przedstawiała Falun Gong jako „niebezpieczną organizację”, jak również z powodu strachu przed represjami, czy błędnie rozumiejąc intencje reżimu, niektórzy członkowie rodzin wzięli udział w prześladowaniu ich bliskich praktykujących Falun Gong.

Poniżej kilka przykładów:

* bardzo częstym zjawiskiem jest pomoc świadczona funkcjonariuszom policji w ośrodkach zatrzymań i w obozach pracy przez członków rodzin, by nakłonić krewnych do podpisania oświadczeń przeciwko Falun Gong i podjęcia współpracy w ujawnianiu policji informacji na temat innych praktykujących. Ludzie, którzy przeżyli obozy pracy, opisują dramatyczne sceny podczas których pogrążeni we łzach małżonkowie, rodzice i dzieci klękają przed nimi i błagają, by wyrzekli się Falun Gong, ustąpili i dzięki temu mogli wrócić do domu do kochającej rodziny,
* małżonkowie grożą rozwodem, albo rozwodzą się z partnerami, którzy odmówili porzucenia swoich przekonań,
* małżonek bierze rozwód z partnerem w czasie jego pobytu w więzieniu, albo wiąże się z kimś innym, gdy tamten przechodzi tortury lub zmuszany jest do niewolniczej pracy,
* mężowie bijący swoje żony, po przyłapaniu ich na dystrybucji materiałów lub wykonujących ćwiczenia Falun Gong,
* zamykanie żon, dzieci i rodziców w domowym areszcie, zakazując im wychodzenia na zewnątrz
* posyłanie swoich krewnych na tzw. lokalne „zajęcia prania mózgu” (xinao ban), bez świadomości, że będzie się to wiązało z notorycznym pozbawianiem ich snu, biciem i zmuszaniem do oglądania bez końca wideo szkalujących Falun Gong, „walcząc przeciw” w stylu metod z czasów Rewolucji Kulturalnej. Kiedy bliscy po „zdaniu” egzaminu z tych zajęć wracają do domów, nie można ich rozpoznać z powodu ciężkiej psychicznej traumy, której doświadczyli (więcej nt. prania mózgu).

Polskie Stowarzyszenie Falun Dafa