top

Prześladowania w pracy i szkole

Szkoły i miejsca pracy są pośród instytucji, które natychmiastowo zostały zaangażowane przez Partię, gdy rozpoczęto kampanię przeciwko Falun Gong w 1999r. i poprzez te małe jednostki społeczeństwa chińskiego, prześladowania mogły dosięgnąć wielu ludzi.

W Republice Ludowej, w każdej szkole czy zakładzie pracy (dan wei) znajduje się urzędnik Partii Komunistycznej, który odpowiedzialny jest za wykonywanie rozkazów Partii i zgłaszanie raportów do przełożonych. Chińska biurokracja po dziesięcioleciach rządów Partii osiągnęła niespotykaną wcześniej głębię i zdolność do szybkiego przeprowadzania kampanii na terenie całego kraju.

Mimo że system ten jest jest trochę przestarzały, był przygotowany do użycia przez przywódcę partii Jiang Zemina w 1999r.

Przed zakazem praktyki w 1999r., zarówno wielu studentów i nauczycieli wspólnie praktykowało Falun Gong, tak jak obecnie odbywa się to na Tajwanie (raport). Mówi się że miasteczko uniwersyteckie jednego z prestiżowych Uniwersytetów – Qinghua, wyposażone było w 11 punktów ćwiczeń na które uczęszczało około 500 praktykujących Falun Gong, w tym również 100-200 profesorów.

W wielu miejscach pracy, praktyka Falun Gong szybko rozprzestrzeniła się od osoby do osoby, gdyż pracownicy bardzo entuzjastycznie i z zaciekawieniem reagowali, widząc nowy system ćwiczeń i dyscyplinę standardu moralnego. W niektórych fabrykach pracownicy zbierali się wczesnym rankiem na dziedzińcu by przed pracą, wspólnie praktykować spokojne ćwiczenia; niektórzy kierownicy byli pełni uznania dla praktyki która rozwijała etykę pracy i morale u pracowników.

Jednak od czasu gdy prześladowania wraz z towarzyszącą kampanią propagandy zostały rozpoczęte, miliony pracowników, nauczycieli, uczniów i uczennic, zostało nagle zmuszonych do zaprzestania ćwiczeń. „Wzorowi pracownicy” i zasłużeni studenci, którzy byli praktykującymi Falun Gong nagle zaczęli otrzymywać nagany lub nawet byli skazywani na więzienie. Przyjaciele, którzy zaledwie kilka tygodni wcześniej prosili o pożyczenie książki Falun Gong teraz namawiali praktykujących o zaprzestanie ćwiczeń w celu uniknięcia kłopotów.

Pracodawcy i dyrektorzy szkół byli natychmiastowo poddawani presji w przypadku gdy jeden z pracowników lub studentów publicznie zaapelował do rządu o zakończenie prześladowań. Praktykujący, jeden po drugim byli zwalniani z miejsc pracy a uczniowie wydalani ze szkół za swoje przekonania.

Tymczasem, wiele miejsc pracy i szkół zostało zmuszonych do wdrożenia tzw. sesji studyjnej zaadoptowanej z czasów Rewolucji Kulturalnej. Zajęcia obejmowały publiczną krytykę Falun Gong, opartą o artykuły wydawane przez gazetę People`s Daily i inne materiały partyjne, które określały „właściwy pogląd,” jaki chińscy obywatele powinni mieć o Falun Gong.

Uczniowie szkół podstawowych byli zmuszani do ustawienia się w kolejkach, do podpisania dużych banerów oczerniających Falun Gong. Było to przeprowadzane w sposób bardziej zasadniczy niż podczas składania przysięgi doktrynie marksizmu podczas wstępowania w szeregi partii.

Podczas państwowych egzaminów wstępnych, studenci szkól wyższych musieli odpowiadać zgodnie ze standardami ustalonymi przez partię. Nie podanie właściwej odpowiedzi oznaczało wydalenie i zakaz dalszej edukacji dla kwalifikujących się uczniów. Odpowiedź, która która była przeciwna logice rozumowania partii oznaczała więzienie lub gorzej.

Więzionym praktykującym, którzy odmówili „transformacji” (czytaj o: pranie mózgu) groziło się, że ich sprzeciw będzie kosztował utratą pracy przez ich bliskich, jak i możliwości edukacyjnych (czytaj o: prześladowanie bliskich).

Ci, którzy przeżyli donoszą, że w wielu przypadkach te groźby są realizowane.

Sale lekcyjne, biura i akademiki również są wykorzystywane jako miejsca do przetrzymywania praktykujących Falun Gong, którzy złożyli wnioski do oficjalnych Biur Petycji. Jedna kobieta z Szanghaju opisuje, że była zamknięta w szkole w której była nauczycielką, a policjanci na zmianę i przez całą dobę starali się uskutecznić jej „transformację” (sixiang gongzuo).

Ostatecznie, uczniowie wszystkich kategorii wiekowych nie zostali oszczędzenie od najbardziej brutalnych prześladowczych metod. Przykładem może być pani Wei Xingyan – praktykująca Falun Gong i studentka z dyplomem Uniwersytetu Chongqing, która została zgwałcona przez policjanta na oczach świadków. Kiedy jej sprawa została ujawniona w Internecie to słuch po niej zaginął, a uniwersytet zaprzeczał jakoby taka kobieta w ogóle istniała (news).

Z powodu rozmyślnego sposobu w jaki prześladowania Falun Gong są realizowane w obszarze systemu edukacyjnego w Chinach, były minister edukacji Chen Zhili, został oskarżony o zbrodnie przeciwko ludzkości (raport).

Polskie Stowarzyszenie Falun Dafa