top

Kontrola Mediów w Chinach

Komunistyczna partia Chin trzyma wodze nad raportowaniem informacji przed media, na trzy podstawowe sposoby:

1) Rejestracja i licencje dla organizacji dziennikarskich są obowiązkowe, nadawane i możliwe do uchylenia przez rząd centralny;
2) Większość mediów jest częściowo lub całkowicie finansowanych przez KPCh;
3) Kierownictwo w większości organizacji medialnych jest wyznaczane przez KPCh.
Oprócz tego publikacja artykułów na tematy „wrażliwe” i politycznie zakazane, jak np. Falun Gong, może łatwo stać się powodem utraty licencji, donfinansowania i pracy wewnątrz organizacji medialnej.

Ponadto, nie tylko chińskie media są cenzurowane; zagraniczne media nadające wewnątrz Chin są również mocno ograniczane. Kontrolowana przez rząd największa agencja prasowa Xinhua, jako pierwsza wprowadziła jasno sprecyzowane prawa dot. cenzurowania mediów zagranicznych w 1996 roku. Być może z obawy że ustalone ograniczenia nie będą wystarczająco efektywne, dnia 10 września 2006 r., Xinhua wydała kolejny zestaw praw regulujących restrykcję medialną zatytułowany: „Metodyka Administracji nad Publikacją Wiadomości i Informacji w Chinach przez Zagraniczne Agencje Medialne”.

Nowe warunki obejmowały:
1) wiadomości dostarczane do Chin przez wszystkie zagraniczne agencje prasowe muszą być wcześniej zatwierdzone przez Xinhua;
2) Xinhua zastrzega sobie prawo do bezpośredniej cenzury lub modyfikacji napływających wiadomości;
3) media wewnątrz Chin nie mogą bez zgody i zatwierdzenia, bezpośrednio publikować lub tłumaczyć informacji napływających z zagranicznych agencji prasowych;
4) organizacje medialne, które naruszą którykolwiek z przepisów, w przyszłości nie będą mogły działać w Chinach.

Powyższe zasady oznaczają, że zagraniczne jednostki medialne, które chcą skutecznie działać na terenie Chin, muszą w różnym stopniu stosować się do ograniczeń cenzury, podobnie jak media krajowe. I to oczywiście oznacza że wszelkie pozytywne repotarze na temat Falun Gong są zabronione*.

Przed przystąpieniem do Olimpiady, KPCh obiecywała złagodzenie ograniczeń dla zagranicznych dziennikarzy. Jednak biorąc pod uwagę restrykcję raportowania w związku z represjami w Tybecie w marcu 2008 r., i zgodnie z opinią dziennikarzy pracujących wewnątrz Chin – ograniczenia te nie zostały zniesione w żaden zauważalny sposób. (patrz: informacja prasowa Reporterów Bez Granic: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=26248 ).

Artykuły z tego działu:
Propaganda wewnątrz Chin
Cenzura
Internet
– „Out of the Media Spotlight” – artykuł magazynu Compassion na temat raportowania Zachodnich mediów o Falun Gong.

*Podczas gdy specyficzne regulacje wydane przez Xinhua były celowo formułowane nieprecyzyjnie, zawierały klauzule sprzeczne ze ścisłą polityką cenzury wszelkich informacji o Falun Gong. Dla przykładu, artykuł nr. 11 określa, „Wiadomości i informacje publikowane przez media zagraniczne wewnątrz Chin, nie mogą zawierać treści, które naruszają zasady religijne w Chinach lub wygłaszają treści o kultach zła lub przesądach.” Dokładnie te wyrażenia zawiera język, którym Xinhua często posługuje się w odniesieniu do Falun Gong.

Prawo cenzury ustanowione w 1996 roku posiadało nazwę: „Sposoby Zarządzania nad Publikacją Informacji Gospodarczych w Chinach przez Zagraniczne Agencje i Pomocnicze Spółki Informacyjne”

Polskie Stowarzyszenie Falun Dafa