top

Główni prześladowcy

Wszystkie poziomy Komunistycznej Partii Chin, sądy, media, policja oraz korpusy dyplomatyczne biorą udział w kampanii przeciwko Falun Gong. Wielu nauczycieli, pracodawców, współpracowników, sąsiadów, a nawet członków rodzin było namawianych do prześladowania swoich współobywateli. Jednak wciąż istnieje kilkanaście jednostek – głównych osób odpowiedzialnych za uruchomienie i kierowanie kampanią prześladowań.

Mając na uwadze, iż są to tylko tryby większego mechanizmu, którzy utrzymał się – w dużej mierze dzięki przemocy – przez 16 lat, poniżej znajdują się profile kluczowych oprawców. Wielu z nim wytoczono pozwy cywilne i karne poza Chinami.

Jiang Zemin jest byłym szefem Chińskiej Republiki Ludowej. Jego stanowisko składa się z trzech oddzielnych tytułów: Przewodniczący Partii (Sekretarz Generalny Centralnego Komitetu Komunistycznej Partii Chin), prezydent (Premier Rady Państwowej) oraz głównodowodzący (Przewodniczący Centralnej Komisji Wojskowej).

W 1999 r. Jiang skorzystał z mocy przysługującej mu na pozycji głowy państwa do rozpoczęcia nielegalnej kampanii prześladowań Falun Gong.

1. Jiang zlekceważył pojednawcze stanowisko ówczesnego premiera Zhu Rongji w kierunku Falun Gong i postanowił potraktować pokojowy apel 25 kwietnia 1999 r. jako zagrożenie karne.

2. Jiang stworzył biuro 610 i nadał mu niespotykaną władzę na każdym szczeblu administracji lokalnej w celu przeprowadzania kampanii szpiegostwa, arbitralnych aresztów, tortur i mordowania praktykujących Falun Gong.

3. Jiang zakazał Falun Gong w lipcu 1999 r., a w październiku 1999 r. osobiście przeforsował „ustawę”, która post facto uzasadniała ów zakaz.

4. W 1999 r. Jiang haniebnie wydał rozkaz, iż: „żadne środki nie są zbyt ekstremalne, aby pozbyć się Falun Gong” i żeby to zrobić, Partia musi: „zrujnować ich finansowo, oczernić ich reputację i zniszczyć fizycznie”. W 2002 r. Jiang poszedł o krok dalej, wydając rozkaz „strzelania na miejscu” do każdego członka Falun Gong, który angażuje się w ujawnianie faktów o prześladowaniach.

Większość głównych kroków w kampanii, od oczerniania Falun Gong w mediach, przez masowe areszty, do wywierania nacisku na rządy za granicą, zostały podjęte w ramach dyrektyw Jianga, przynajmniej do czasu kiedy oficjalnie przestał sprawować funkcje w 2003 r. Źródła wewnętrzne wskazują jednak, że Jiang wciąż sterował kampanią zakulisowo poprzez wysokich urzędników, lojalnych jego frakcji, jak np. Luo Zeng i Zhou (profile poniżej).

Jiang był pozwany za tortury, zbrodnię przeciwko ludzkości i ludobójstwo w Stanach Zjednoczonych, Belgii, Hiszpanii, Tajwanie, Niemczech, Korei Południowej, Kanadzie, Grecji, Australii, Nowej Zelandii, Boliwii, Chile, Holandii, Peru, Japonii i Szwecji.

Aby uzyskać więcej informacji o roli Jianga w prześladowaniach Falun Gong, przeczytaj:

Specjalny raport Centrum Informacyjnego Falun Dafa na temat Jiang Zemina
Analiza CNN
Biuro 610
Pozew sądowy przeciwko Jiang Zeminowi przedłożony przez dyrektora wykonawczego Światowej Organizacji Przeciwko Torturom, USA.

BIURO 610

Dnia 10 czerwca 1999 r. Jiang Zemin ustanowił „Zespół Kierownictwa do radzenia sobie z problemami Falun Gong” i utworzył Biuro 610 (znane również jako Urząd Kontroli Falun Gong) jako mechanizm Zespołu Kierownictwa do mikro-zarządzania i zapewnienia, iż kampania przeciwko Falun Gong jest w Chinach wdrażana. Jiang powierzył Biurze 610 możliwość szeroko zakrojonej kontroli organów państwa i Partii, w tym Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, sądownictwa, obozów pracy i Ministerstwa Propagandy.

Biuro 610 i Zespół Kierownictwa mieszczą się w Komitecie ds. Polityki i Ustawodawstwa, a oddziały Biura 610 można znaleźć na wszystkich szczeblach władzy, różnych instytucjach państwowych i szkołach w Chinach. Poniżej przedstawiamy kluczowe postacie Biura 610:

– Li Langqing był dyrektorem Zespołu Kierownictwa w Biurze 610 od 1999 do 2003 r. Zajmował także stanowisko Wicepremiera w Radzie Państwa Chińskiej Republiki Ludowej. Był odpowiedzialny za ogólnokrajową kampanię przeciwko Falun Gong. Wydał wiele raportów i wypowiedzi nawołujących do nienawiści wobec grupy.

Li został pozwany cywilnie i karnie we Francji, Belgii, Tajwanie, Niemczech, Kanadzie, Chile, Holandii, Japonii i Szwecji.

– Luo Gan jest zastępcą dyrektora Zespołu Kierownictwa w Biurze 610, a także członkiem Stałego Komitetu Biura Politycznego KPCh i Sekretarzem Centralnego Komitetu ds. Polityki i Ustawodawstwa. Luo osobiście kontrolował poszczególne oddziały Komitetu, jak również obozy pracy na terenie całego kraju, aby zapewnić, iż wszystkie szczeble administracji rządowej wdrożyły dyrektywę Jianga w celu wyeliminowania praktykujących Falun Gong.

Luo Gan jest najczęściej kojarzoną postacią we wczesnych latach represji, szczególnie przed zakazem Falun Gong w 1999 r. Od 1996 do 1999 r. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego, działające pod nadzorem Luo, stopniowo intensyfikowało szpiegowanie i nękanie Falun Gong, podczas gdy media państwowe zaczęły atakować grupę. Dwie z najbardziej znanych fal krytyki medialnych, w rzeczywistości wyszły od He Zuoxiu, który był szwagrem Luo.

Luo był pozwany cywilnie i karnie w Finlandii, Armenii, Mołdawii, Islandii, Hiszpanii, Tajwanie, Niemczech, Korei Południowej, Kanadzie, Boliwii, Chile, Peru, Japonii, Szwecji, Belgii i Argentynie.

Ogólnoświatowe protestu demaskujące czterech urzędników, którzy kierują kampanią okrucieństwa: www.faluninfo.net/displayAnArticle.asp?ID=8534

– Liu Jing był wicedyrektorem Zespołu Kierownictwa w Biurze 610 od 2000 do 2002 r. Organizował konferencje prasowe oczerniające Falun Gong oraz wykorzystywał propagandę w incydentu samospalenia aby usprawiedliwić prześladowania. Prowadził i kontrolował procesy przymusowej transformacji i prania mózgu praktykującym Falun Gong na poziomie prowincji. Pełnił także funkcję wiceministra w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego.

Liu był pozwany w Kanadzie, Szwecji i Belgii.

Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego wydaje tajną dyrektywę w celu namierzenia i zaaresztowania tysięcy podczas Olimpiady w Pekinie:
http://www.faluninfo.net/article/607/China-s-Ministry-of-Public-Security-Issues-Secret-Directive-to-Investigate-and-Bar-Thousands-Worldwide-from-Olympics-/

– Dong Zongfang jest dyrektorem Biura 610 w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego prowincji Shandong, jednej z czterech północno-wschodnich prowincji, gdzie prześladowania są szczególnie surowe. Był pozwany w sądzie w Hiszpanii.

– Gao Kuixian jest dyrektorem Biura 610 w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego prowincji Jilin jednej z czterech północno-wschodnich prowincji, gdzie prześladowania są szczególnie surowe. Był pozwany w sądzie w Hiszpanii.

– Guo Chuanjie jest zastępcą dyrektora Biura 610 w Chińskiej Akademii Nauk. Monitorował, zwalczał i dążył do wyeliminowania Falun Gong poprzez kampanię szeroko zakrojonych porwań, aresztowań i torturowanie zwolenników Falun Gong w Akademii. Kampanię prowadził wraz z lokalnymi władzami. Guo wdrożył również politykę zatrzymywania tytułów, dyplomów, pensji i emerytur członkom Falun Gong w Akademii. Akademia odmawiała również awansów, opieki zdrowotnej oraz świadczeń edukacyjnych dla zwolenników praktyki.

Guo był pozwany cywilnie w Stanach Zjednoczonych.

– Huang Ju jest byłym dyrektorem Biura 610 w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego prowincji Jilin, jednej z czterech północno-wschodnich prowincji, gdzie prześladowania są szczególnie surowe. Huang był wicepremierem ChRL. Był pozwany karnie w Irlandii.

– Li Yuanwei jest dyrektorem Biura 610 w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego prowincji Liaoning, jednej z czterech północno-wschodnich prowincji, gdzie prześladowania są szczególnie surowe. Li jest również szefem Zarządu Więzienia Lingyuan. Był pozwany karnie we Francji.

– Lin Yanzhi jest dyrektorem Biura 610 w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego prowincji Jilin i zastępcą Sekretarza Generalnego KPCh w prowincji Jilin, jednej z czterech północno-wschodnich prowincji gdzie prześladowania są szczególnie surowe. Lin rozkazał i osobiście uczestniczył w procesach przymusowej transformacji – w tym torturach i praniu mózgu – praktykujących Falun Gong w obozach pracy rozmieszczonych w całej prowincji. Został pozwany cywilnie w Kanadzie.

– Su Rong jest byłym dyrektorem Biura 610 w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego w prowincji Jilin, a obecnie Sekretarzem KPCh w prowincji Gansu. Po tym jak został pozwany cywilnie w Zambii, uciekł za granicę.

Zambijski sąd wydaje nakaz aresztowania:
http://www.faluninfo.net/article/448/Zambian-Court-Issues-Arrest-Warrant-for-High-ranking-Chinese-Communist-Party-Official-/

Chiński urzędnik zbiegiem w Zambii:
http://en.minghui.org/html/articles/2004/11/15/54559.html

– Wang Maolin jest zastępcą dyrektora Zespołu Kierownictwa Biura 610 i dyrektorem Centralnego Biura 610. Wang był pozwany w Kanadzie i Szwecji.

– Zhang Xiaoguang jest dyrektorem Biura 610 w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego prowincji Heilongjiang, jednej z czterech północno-wschodnich prowincji, gdzie prześladowania są szczególnie surowe. Był pozwany karnie w Hiszpanii.

– Zhao Zhifei jest wicedyrektorem Biura 610 w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego prowincji Hubei. Zhao był jednym z głównych architektów prześladowań w Hubei, wykorzystując całą siłę policyjną, a także siłę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą lokalnych gałęzi rządu prowincjalnego do mordowania, torturowania, arbitralnych aresztów i więzienia setek praktykujących Falun Gong. Sam jednak zaprzeczał, aby prześladowania miały miejsce. Został pozwany cywilnie i karnie w Stanach Zjednoczonych i Niemczech.

Zhao Zhifei otrzymuje wyrok skazujący w sądzie amerykańskim:
http://www.faluninfo.net/article/374/Judgment-Against-High-Ranking-Chinese-Official-Handed-Down-by-US-Court-/

CZŁONKOWIE STAŁEGO KOMITETU BIURA POLITYCZNEGO

– Li Changchun jest członkiem Politbiura Stałego Komitetu. Jest odpowiedzialny za przeływ informacji i kontrolę mediów w ChRL. Osobiście podżegał do nienawiści przeciwko Falun Gong i demonizował praktykę w mediach państwowych. Był pozwany we Francji.

– Zeng Qinghong jest członkiem Politbiura Stałego Komitetu i wiceprezesem ChRL (Wicepremierem Rady Państwa). Zeng był ściśle związany z frakcją Jiang Zemina, które podjęło inicjatywę w kierowaniu kampanii przeciwko Falun Gong i obecnie jest najwyższym rangą członkiem grupy lojalnej Jiangowi. Pozwano go karnie w Peru.

Motyw jasny, środki – mrożące krew w żyłach – Zeng Qinghong i strzelanina w Południowej Afryce:
http://www.asianresearch.org/articles/2211.html

MINISTERSTWA

– Zhou Yongkang jest byłym Ministrem Bezpieczeństwa Publicznego. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego jest odpowiedzialne za nadzorowanie organów ścigania w ChRL. Jest bezpośrednio odpowiedzialne za torturowanie praktykujących Falun Gong przez policję i wszystkie inne służby bezpieczeństwa na każdym szczeblu administracyjnym, ponieważ wszystkie te służby działają pod kierownictwem Ministerstwa. Zhou był pozwany cywilnie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Belgii.

– Jia Chunwang pełnił funkcję Ministra Bezpieczeństwa Publicznego od 1999 do 2002 r. Od 2003 r. Jia objął funkcję Prokuratora Generalnego Sądu Najwyższego. Podczas gdy urzędował w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, Jia wydał dyspozycję, iż wszystkie siły bezpieczeństwa, policja lub personel więzienny, będą zwolnione z jakiejkolwiek odpowiedzialności za torturowanie i mordowanie praktykujących Falun Gong. Potem kontynuował nadzór tej bezkarności z aktualnej pozycji w Sądzie Najwyższym. Został pozwany karnie w Danii.

– Sun Jiazheng jest Ministrem Kultury. Od lipca 1999 r. to Ministerstwo nakazało konfiskatę i zniszczenie wszystkich publikacji Falun Gong w kraju i zakazało jakiejkolwiek dalszej produkcji. Ministerstwo również monitorowało i kontrolowało komunikację internetową w celu powstrzymania przepływu wszelkich wiadomości związanych z Falun Gong oraz propagowało kierunek KPCh. Ministerstwo pod kontrolą Suna wykorzystywało różne zagraniczne aktywności w zakresie kultury do wzbudzania nienawiści wobec Falun Gong. Sun został pozwany we Francji i Tanzanii.

– Chen Zhili jest byłym Ministrem Edukacji. Ministerstwo Edukacji zmuszało nauczycieli i uczniów na wszystkich poziomach do wzięcia udziału w kampanii na rzecz wykorzenienia Falun Gong w placówkach oświatowych na terenie całych Chin. Uczniowie i nauczycieli musieli publicznie potępiać Falun Gong w artykułach, na egzaminach lub brać udział w aktywnościach publicznych jak podpisywanie banerów itp. Odmowa spotykała się z wydaleniem z uczelni, aresztowaniem, przesłuchaniem policyjnym, a nawet torturami. Chen został pozwany w Tanzanii i Korei Południowej.

Radny zagrożony procesem karnym za wykorzystanie systemu szkolnego Chin jako środka indoktrynacji i prześladowań:
www.faluninfo.net/displayAnArticle.asp?ID=8853

Proces sądowy byłego Ministra Edukacji w Tanzanii:
http://en.minghui.org/emh/articles/2004/8/6/51087.html

– Xu Yongyue jest Ministrem Bezpieczeństwa Publicznego. Jest to agencja bezpieczeństwa ChRL odpowiedzialna za zbieranie danych wywiadowczych i monitorowanie zwolenników Falun Gong, podobnie jak tajna policja. Xu został pozwany w Belgii.

PROWINCJONALNI SEKRETARZE KPCH

– Wang Xudong jest byłym Sekretarzem KPCh w prowincji Hubei. Będąc na stanowisku, Wang miał władzę nad formułowaniem wszystkich istotnych polityk prowincji i nadzorował biura 610 do prowadzenia kampanii przeciwko Falun Gong. Używał swojej władzy do usuwania i karania wszystkich urzędników wysokiego szczebla w Hebei, którzy nie chcieli współpracować z kampanią, natomiast nagradzał i awansował tych, którzy współpracowali. Wang został pozwany cywilnie w Stanach Zjednoczonych.

– Xu Guangchun jest Sekretarzem KPCh w prowincji Henan, gdzie prawie stu praktykujących Falun Gong zmarło z powodu tortur. Był pozwany cywilnie w Stanach Zjednoczonych.

– Zhang Dejiang jest Sekretarzem KPCh w prowincji Guangdong. Zhang nadzorował prowincjonalne Biura 610 i sieć obozów pracy. Planował, rozkazywał i upoważniał oddziały policji i inne siły bezpieczeństwa w celu prześladowania zwolenników Falun Gong w usytuowanym na południu Guangdongu. Zhang był pozwany cywilnie w Australii.

– Wang Taihua jest Sekretarzem KPCh w prowincji Anhui. Wang nadzorował prowincjonalny obóz dla kobiet, gdzie administracyjnie więził zwolenniczki Falun Gong. Poddawane były torturom i przymusowej transformacji. Wang był cywilnie pozwany w Stanach Zjednoczonych.

GUBERNATORZY I BURMISTRZOWIE

– Bo Xilai od 2001 do 2004 r. służył jako gubernator prowincji Liaoning, jednej z czterech północno-wschodnich prowincji, gdzie prześladowania są szczególnie surowe. Obecnie pełni funkcję Ministra Handlu. Bo ma pełną władzę nadzorczą nad formułowaniem wszystkich polityk i praw administracyjnych Liaoning, w tym zarządzanie siecią więzień i egzekwowaniem prawa. Bo sformułował politykę arbitralnych aresztowań, więzienia, skazywania, torturowania i pozasądowego zabijania zwolenników Falun Gong.

W szczególności, Bo nadzorował okryty złą sławą Obóz Pracy Masanjia, jeden z głównych obiektów w kraju w którym torturowano i mordowano praktykujących Falun Gong. Bo był pozywany cywilnie i karnie w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Polsce, Rosji, Chile, Peru, Hiszpanii i Korei Południowej.

Zbrodnie Bo Xilaia w prześladowaniu Falun Gong:
http://www.faluninfo.net/displayAnArticle.asp?ID=8535

Nagrodzony za tortury: Wzrost Bo Xilaia w Chinach:
http://www.theepochtimes.com/n3/1487849-rewarded-for-torture-the-rise-of- bo-xilai-in-china/full/

– Huang Huahua jest gubernatorem prowincji Guangdong, a także zastępcą Sekretarza Komitetu Centralnego KPCh. Jako najwyższy rangą urzędnik państwowy Guangdongu, Huang ma władzę wykonawczą nad oddziałami policji i służbami bezpieczeństwa działających na terenie prowincji. Jest uprawniony do formułowania strategii i praw regionu oraz nadzorowania i realizowania władzy wykonawczej w Guangdongu.

Huang planował, rozkazywał oraz upoważniał policję i inne siły bezpieczeństwa do prześladowania Falun Gong w Guangdongu, szczególnie w więzieniu dla kobiet Sahnshui. Z powodu Huanga, zwolennicy Falun Gong w Guangdongu cierpieli z powodu arbitralnych zatrzymań, przymusowej pracy, tortur i pozasądowych morderstw. Huang był pozwany cywilnie i karnie, odpowiednio w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

– Xia Deren jest zastępcą gubernatora prowincji Liaoning i byłym burmistrzem Dalian. Jako zastępca gubernatora, specjalnym obszarem odpowiedzialności Xia jest zarządzanie i nadzór nad Biurem Aktualności i Publikacji, oraz wszystkimi operacjami związanymi z kontrolą mediów państwowych, komunikacją rządową oraz dystrybucją publikacji i powiadomień rządowych w Liaoning, jednej z czterech prowincji gdzie prześladowania Falun Gong są szczególnie surowe. W tym kontekście, Xia promował i usprawiedliwiał kampanię przeciwko Falun Gong.

Xia został pozwany cywilnie i karnie w Stanach Zjednoczonych i Niemczech.

Chińscy urzędnicy wysokiego szczebla winni zbrodni przeciwko ludzkości:
http://www.faluninfo.net/displayAnArticle.asp?ID=7502

– Wu Guanzheng jest byłym zastępcą gubernatora prowincji Shandong, jednej z czterech północno-wschodnich prowincji, gdzie prześladowania są szczególnie surowe. Był pozwany w Kanadzie i Cyprze.

– Liu Qi jest Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego w Pekinie ds. Igrzysk Olimpijskich. Jest także byłym burmistrzem Pekinu i obecnym Sekretarzem KPCh w Pekinie. Został pozwany cywilnie i karnie w Stanach Zjednoczonych i Niemczech za propagowanie polityki tortur w Pekinie.

– Jia Qinglin jest Burmistrzem Pekinu i byłym Sekretarzem KPCh w Pekinie. Jako najwyższy urzędnik w latach 1999 – 2000 r. Jia wygłaszał przemowy wzywające do dalszych prześladowań Falun Gong i pochwalał tych, którzy prowadzili kampanię z wyraźnym entuzjazmem. Został pozwany w Austrii i Hiszpanii.

MEDIA PAŃSTWOWE

Chińska Centralna Telewizja (CCTV) jest jedynym krajowym i największym podmiotem transmitującym w Chinach założonym przez ChRL. Od lipca 1999 r. jej programy zostały specjalnie opracowane w celu podżegania do nienawiści wobec Falun Gong, do ignorowania, blokowania i tuszowania faktów o torturach i morderstwach zwolenników w Chinach, jak również do napiętnowania i dyskredytowania zagranicznych krytyków prześladowań praktyki. Wpływ CCTV jest również odczuwalny w środowiskach zachodnich Chińczyków, gdzie jej kanały pozostają najbardziej popularne.

Programy CCTV służyły jako przekaźniki „uzasadnień” dla urzędników w komisariatach policji, obozach pracy i ośrodkach reedukacji do popełniania aktów tortur i innych nadużyć wobec Falun Gong. Jej programy są również wykorzystywane jako integralny element „reedukacji” (prania mózgu) na zwolennikach. CCTV została pozwana cywilnie w Stanach Zjednoczonych.

Chińska państwowa telewizja pozwana za nadawanie programów podżegających do tortur i prania mózgu:
http://www.faluninfo.net/displayAnArticle.asp?ID=9337

Więcej na temat propagandy KPCh:
https://faluninfo.pl/przesladowania/kontrola-mediow-w-chinach/

Zainscenizowana tragedia: Czy samospalenie zostało ukartowane?
falsefire.com

– Zhao Zhizhen jest Dyrektorem Wykonawczym Biura Radiofonii i Telewizji Wuhan, państwowej agencji medialnej. Zhao miał władzę ustalania ramówki programowej, polityki redakcyjnej, a także wytwarzania, wybierania oraz kontroli zawartości programów medialnych. Mógł swobodnie wybierać, usuwać, dyscyplinować i nadzorować personel zarządzający w agencji.

Poprzez stałą i szeroką kampanię demonizowania Falun Gong w mediach państwowych, Zhao napiętnował duży segment populacji chińskiej liczący kilkudziesięciu milionów jako zdrajcy, przestępcy, kłamcy, chorzy psychicznie oraz wrogowie narodu. Zhao podżegał do nienawiści wobec praktykujących, a materiały wyprodukowane pod jego nadzorem były wykorzystywane do mobilizowania służb bezpieczeństwa do arbitralnych zatrzymań, torturowania i zabijania zwolenników, którzy nie wyrzekną się swoich przekonań.

Zhao był pozwany cywilnie w Stanach Zjednoczonych.

Były dyrektor chińskiej stacji telewizyjnej pozwany za ludobójstwo w stanie Connecticut:
http://www.faluninfo.net/article/526/Former-Chinese-TV-Station-Director-Sued-for-Genocide-in-Connecticut-Court-/?cid=47

– Wang Yusheng jest wiceprezesem rządowego Stowarzyszenia Zwalczającego Sekty. Wang wielokrotnie próbował przedstawić kampanię przeciwko Falun Gong jako część globalnej walki z niebezpieczną sektą. Jego metody „transformacji” praktykujących Falun Gong były systematycznie stosowane w obozach pracy i ośrodkach zatrzymań (tortury psychologiczne). Jest on szczególnie zagorzałym zwolennikiem stosowania deprywacji snu. Był pozwany w Szwajcarii.

Raport o pozwie wystosowanym w Szwajcarii wobec Wang Yushenga:
http://clearharmony.net/articles/200405/19399.html

Polskie Stowarzyszenie Falun Dafa