top

Poparcie

# Poparcie polskich polityków, instytucji i organizacji :

1. Odpowiedź MSZ na Interpelację poselską w sprawie torturowania kobiet praktykujących Falun Gong
2. Interpelacja poselska w sprawie prześladowania kobiet praktykujących Falun Gong w Chinach
3. Interpelacja poselska w sprawie działalności Instytutów Konfucjusza w Polsce
4. Organizacja World Solidarity apeluje do polskich władz o bojkotowanie Igrzysk Olimpijskich w Chinach
5. Konferencja prasowa posła Andrzeja Czumy w sprawie napaści na praktykującą Falun Gong
6. Międzynarodowe forum: „Chiny i świat bez komunizmu”
7.
Polskie Amnesty International ratuje Li Shanshan – praktykującą Falun Gong

# Poparcie ze świata

– Unia Europejska

1. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2011 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie (2012/2145(INI)) – punkt 148 i 149.
2.
Rezolucja Parlamentu Czeskiego z dnia 12 maja 2012 r. w sprawie zniesienia zakazu uprawiania Falun Gong z 20 lipca 1999 roku i rozwiązania Biura 610
3.
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka na świecie za rok 2009 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie (2010/2202(INI)) – punkt 131.
4.
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka na świecie za rok 2007 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie (2007/2274(INI)) – punkt 72.
5. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie Szczytu UE/Chiny – Dialog w sprawie praw człowieka UE/Chiny – punkt 18.
6. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie stosunków między Unię Europejską a Chinami (2005/2161(INI)) – punkt 66.
7. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie praw, priorytetów i rekomendacji UE odnośnie 60-tej Sesji Komisji Praw Człowieka ONZ w Genewie (15 marca do 23 kwietnia 2004) – punkt 16.
8. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie praw człowieka na świecie w roku 2002 oraz polityki praw człowieka Unii Europejskiej (2002/2011(INI)) – punkt 129.
9. Rezolucja Parlamentu Europejskiego (B5-0106, 0116, 0124, 0142 and 0145/2001) w sprawie wolności religijnych w Chińskiej Republice Ludowej – punkt F, 5 i 6.

– Stany Zjednoczone

1. Rezolucje Senatu i Izby Reprezentantów USA wzywają do zakończenia prześladowań Falun Gong w Chinach
2.
Ośmiu przedstawicieli Kongresu USA poparło projekt rezolucji potępiającej prześladowania prowadzone przez KPCh i wspierającej ruch występowania z Komunistycznej Partii Chin
3.
House Resolution 416 (Wrzesień 23, 2011)
4.
Senate Resolution 232 (Lipiec 13, 2011)
5.
House Resolution 605 (Marzec 16, 2010)
6.
House Concurrent Resolution 304 (Październik 16, 2003)
7.
House Concurrent Resolution 188 (Lipiec 24, 2002)
8.
House Concurrent Resolution 218 (Listopad 18, 1999)

Polskie Stowarzyszenie Falun Dafa