top

Plastynacja

„*Dowody wyraźnie wskazują, że zwłoki ludzkie wykorzystywane w plastynacji nie pochodzą z
donacji, ani nie są „nieodebranymi” ciałami. Również „straceni więźniowie” nie stanowią głównego
źródła zwłok, jak spekulują ludzie. W Chinach, kwitnący przemysł „plastynacji ludzkich ciał” może
opierać się na prześladowaniach Falun Gong, prowadzonych przez KPCh. Głównym źródłem
pochodzenia „świeżych zwłok” mogą być praktykujący Falun Gong, którzy zostali aresztowani i
odmówili ujawnienia tożsamości. Tak nieludzkie zbrodnie przeciwko ludzkości, nie są możliwe w
normalnym społeczeństwie, ale są możliwe pod rządami KPCh. W taki sposób Chiny przekształciły
się w największą na świecie fabrykę plastynacji ludzkich ciał.”

Polskie Stowarzyszenie Falun Dafa