top

Źródła


W jaki sposób zdobywamy informacje

Źródłem większości naszych informacji są relacje naocznych świadków bądź ofiar samych nadużyć, którzy znajdują się w Chinach. Jest to siatka sięgająca dziesiątek milionów ludzi z udziałem przychylnych im rodzin, przyjaciół oraz znajomych. Każdego dnia w naszych oddziałach otrzymujemy nowe informacje w postaci e-maili, faksów oraz telefonów.

Zaangażowani praktykujący Falun Gong i ludzie przychylni tej praktyce zbierają i porządkują wciąż pojawiające się informacje. Pojawiają się one na stronach internetowych t.j. Minghui.org oraz Światowej Organizacji ds. Badania Prześladowań Falun Gong. Te oraz inne instytucje współpracują z Centrum Informacyjnym by potwierdzać oświadczenia sporządzane przez nasze źródła. Natomiast rolą Centrum Informacyjnego jest ustalenie, która z wiadomości jest informacją główną, by następnie przesłać ją dalej w świat.

Chińska biurokracja często nieświadomie służy za źródło informacji, np. w sytuacji gdy urzędnicy przesyłają partii dokumenty oraz komunikaty przez Internet. Sąd stwierdza fakty, a lokalne media raportują i często traktowane są jako dodatkowe źródło informacji, a w rzeczywistości jedynie powtarzają oświadczenia, bądź inne wydarzenia.

Centrum Informacyjne cieszy się również przywilejem posiadania szeroko rozprzestrzenionej sieci chińskich dysydentów oraz praktykujących w Chinach; wielu z nich ma dobre kontakty i regularnie wymienia się informacjami.

Wreszcie, Centrum w naturalny sposób korzysta z wielu zasobów swobodnie dostępnych na Zachodzie, w tym m.in. z wysiłków działań obrońców praw człowieka, jednostek rządowych, instytucji politycznych, itp.

m.in. z wysiłków działań obrońców praw człowieka, jednostek rządowych, instytucji politycznych, itp.

Polskie Stowarzyszenie Falun Dafa