top

Nasze Cele

Centrum Informacyjne Falun Dafa jest zarówno oficjalnym biurem prasowym Falun Gong, jak również podstawowym źródłem informacji na temat łamania praw człowieka wobec praktykujących Falun Gong przez chiński reżim komunistyczny.

Cele naszych działań:

* Dokumentowanie naruszeń podstawowych praw człowieka wobec Falun Gong w Chinach jak i na całym świecie
* Rozpowszechnianie tych informacji do wszystkich odpowiednich podmiotów, w tym do mediów, rządów, organizacji pozarządowych, instytutów badawczych oraz instytucji edukacyjnych/oświatowych
* Służenie za źródło informacji dla dziennikarzy, śledczych, naukowców i nauczycieli, którzy chcą dowiedzieć się więcej o Falun Gong i jego trudnej sytuacji w Chinach
* Monitorowanie i analiza wiadomości oraz reprezentowanie Falun Gong w prasie
* Zapewnienie reprezentatywnego głosu praktykującym Falun Gong w możliwie klarowny i przystępny sposób dla dziennikarzy oraz mediów
* Obrona podstawowych praw praktykujących Falun Gong w Chinach, zwłaszcza w postępowaniach, w których odmówiono im reprezentacji prawnej lub sprawiedliwego procesu
* Wspieranie oddolnych działań związanych z Falun Gong, takich jak  rozpowszechnianie ulotek informacyjnych oraz filmów dokumentalnych

Centrum Informacyjne Falun Dafa nie ma na celu promowania nauki lub praktyki Falun Gong. Wszelkie oświadczenia na tej stronie pojawiają się w celach informacyjnych i okazują się niezbędne z powodu szerzonej dezinformacji, rozsyłanej przez komunistyczne władze Chin.

Polskie Stowarzyszenie Falun Dafa