top

Ruch Tuidang

Ruch Tuidang i Falun Gong

Idąc ulicami Chinatown lub oglądając parady Falun Gong w ostatnich latach, można napotkać na transparenty z napisami o tym, że „X osób wypisało się z Komunistycznej Partii Chin”. Co to oznacza? Co to ma wspólnego z Falun Gong? Dlaczego szerzej się o tym nie mówi?

Czym jest Tuidang?

Napisy na transparentach wymienione powyżej odnoszą się właśnie do Tuidang – oddolnego, pokojowego ruchu w Chinach, który zachęca obywateli do wyrzeczenia się ich związku z Komunistyczną Partią Chin (KPCh). Będąc skrótem od ‚Tuichu Gongchandang’, Tuidang tłumaczy się dosłownie jako „wypisanie się z Partii Komunistycznej”. Wzięcie udziału w ruchu oznacza, iż osoba składa publiczną deklarację, że on lub ona chce wyrzec się wcześniejszego związku z KPCh lub jej pokrewnymi organizacjami jak Liga Młodzieży Komunistycznej czy Młodzi Pionierzy. Takie deklaracje zwykle podpisywane są pseudonimem, aby uchronić tożsamość uczestnika i często opatrzone osobistym wyjaśnieniem, dlaczego on lub ona nie chce dalej identyfikować się z KPCh. Większość Chińczyków należą lub wcześniej należeli do co najmniej jednej z tych organizacji. Określenie „wystąpienie z partii” odnosi się zatem do symbolicznego wypowiedzenia wszelkich więzi z którymkolwiek z powiązanych podmiotów.

Jak rozpoczął się ruch Tuidang?

Ruch Tuidang rozpoczął się pod koniec 2004 r. po publikacji pewnej serii artykułów przez zachodnią chińską gazetę Daijyuan (Epoch Times). Owa seria nosiła nazwę „Dziewięć Komentarzy na temat Partii Komunistycznej” i w szczegółach opisywała historię KPCh w Chinach, ze szczególnym naciskiem na kwestie praw człowieka i okresy historyczne jak Rewolucję Kulturalną, Wielki Skok, Masakrę na Placu Tiananmen oraz prześladowania Falun Gong. Poza jedynie opisem tych historycznych wydarzeń, seria wydaję ocenę KPCh jako podmiotu, który z natury jest nieludzki, niemoralny i którego filozofia stoi w całkowitej sprzeczności z tradycyjnymi chińskimi wartościami wyrażonymi w kulturze buddyzmu, taoizmu i konfucjanizmu. Seria prezentuje nie polityczną, a moralną wizję przyszłości Chin oraz drogę do transformacji, a także zachęca czytelników, by spokojnie i z odwagą zbadali swoje własne postępowanie i współudział, który przyczynił się do obecnego stanu rzeczy.

Krótko po publikacji „Komentarzy”, strona Dajiyuan zaczęła otrzymywać listy od czytelników, którzy chcieli wypisać się z KPCh. Dajiyuan zaczęła kompilować sprawozdania, które są dostępne na http://tuidang.epochtimes.com/. W ciągu kilku miesięcy, miliony kopii „Komentarzy” Dajiyuan zostały wysłane pocztą elektroniczną, faksem, lub pocztą tradycyjną do Chin kontynentalnych. Zainspirowani tym przekazem, tysiące ludzi zaczęło odwiedzać strony internetowe Dajiyuan (za pomocą oprogramowania pozwalającego obejście systemu cenzury ChRL) i publikować swoje oświadczenia, występując z Komunistycznej Partii Chin, Ligii Młodzieży Komunistycznej czy Młodych Pionierów. W ciągu roku, liczba wypisanych, z tysięcy wzrosła do milionów.

„Byłem świadkiem nieludzkich prześladowań życzliwych ludzi, którzy praktykują Falun Gong z rąk KPCh. Ale od wielu lat byłem oszukiwany przez KPCh, wierząc, że prześladowania były spowodowane przez kilka osób, a nie partię komunistyczną jako całość. Miałem szczęście, że przeczytałem serię Dajiyuan „Dziewięć Komentarzy na temat Partii Komunistycznej”. Dzięki temu przebudziłem się i teraz mam głębsze zrozumienie… Oświadczam, że dłużej nie identyfikuje się z KPCh… Chciałbym iść w kierunku lepszego jutra i mieć czyste sumienie”.

Yin Xianghui

Dziesiątki milionów dołączają się

Dziś, dziesiątki milionów osób podpisało się na stronie internetowej Dajiyuan, zrzekając się organizacji KPCh. Autorzy deklaracji reprezentują szeroki wachlarz, od rolników wiejskich do wybitnych intelektualistów, od nauczycieli po emerytowanych wojskowych, od prawników trudniących się kwestią praw człowieka do tajnych agentów policji. Chociaż niektórzy używają swych prawdziwych nazwisk, większość swoje oświadczenia podpisuje pseudonimem, ze względu na niebezpieczeństwo odwetu. Stosowanie pseudonimów sprawia, że niezależne potwierdzenie niektórych ze sprawozdań jest trudne. Niemniej jednak, spojrzenie na ilość sprawozdań wysłanych do Dajiyuan jasno pokazuje, iż ruch jest nadzwyczaj duży, zróżnicowany, oraz niesie duchowe znaczenie dla jego uczestników.

W swoich oświadczeniach, wielu mówi o cierpieniu, którego doświadczyli w czasie komunizmu lub o rozczarowaniu korupcją. Niektórzy proszą o przebaczenie za dawne grzechy popełnione w czasie rewolucji kulturalnej, lub inne, jak np. przejmowanie majątków ziemskich lub prześladowania zwolenników Falun Gong. Po wypisaniu się z KPCh i życiu zgodnie z nakazami własnego sumienia, wielu autorów wpisów opisuje uczucie ulgi, zjawisko odświeżenia i radości.

Czy celem Tuidang jest obalenie KPCh?

Choć „Dziewięć Komentarzy” potępia KPCh, nie przepisuje Chinom alternatywnego systemu politycznego. Tak więc, podczas gdy ruch Tuidang dyskretnie wspiera zmianę reżimu w Chinach, nie opowiada się za obaleniem KPCh, zamachem stanu, ani nie opisuje przeprowadzenia konkretnych reform instytucjonalnych. Raczej skupia się na odrzuceniu kultury przemocy i obłudy propagowanej przez KPCh oraz odrodzeniu cnót, które mogłyby pomóc w sprowadzeniu bardziej sprawiedliwej i humanitarnej przyszłości do Chin. Ruch Tuidang pod wieloma względami opowiada się za duchowym i etycznym odrodzeniem zamiast za polityczną rewolucją czy konstytucjonalnymi zmianami.

Jaki jest związek z Falun Gong?

W gazecie Dajiyuan, która pierwotnie była katalizatorem ruchu Tuidang, pracują głównie osoby praktykujące Falun Gong. Wielu czołowych zwolenników ruchu również praktykuje Falun Gong, chociaż praktykujący Falun Gong stanowią jedynie niewielki procent ogólnej liczby osób, które opublikowały swe oświadczenia na stronach Tuidang. Aktywiści Falun Gong angażują się w promowanie ruchu nie po to, aby przyspieszyć zmianę reżimu, ale by zaoferować obywatelom Chin szansę na zrozumienie historii przemocy KPCh i podjęcia zasadniczego stanowiska – decyzję na zerwanie wszelkich więzi z podmiotem. W tym procesie, praktykujący Falun Gong często mówią, iż czują, że oferują ludziom szansę na moralne zadośćuczynienie, uzdrowienie i wewnętrzny spokój.

W ciągu pierwszych kilku lat prześladowań, praktykujący Falun Gong wskazywali na poszczególnych przywódców, zamiast na KPCh jako całość, gdy chodziło o sprawców prześladowań. Ale w końcu stało się jasne, że to z powodu sposobu w jaki KPCh zniekształca myślenie Chińczyków poprzez edukację i medialną kontrolę, wielu Chińczyków miało trudność z uwierzeniem co tak naprawdę dzieje się z Falun Gong. Dlatego też, aby otworzyć ludziom oczy na nadużycia, które cierpią praktykujący, aktywiści poczuli, że koniecznym jest uwolnienie obywateli Chin z kontroli umysłu KPCh. To był zamierzony i rzeczywisty wpływ analizy, którą przedstawiła seria „Dziewięciu Komentarzy”.

Intencją praktykujących Falun Gong w promowaniu Tuidang jest zatem pomaganie ludziom, aby wyraźnie ujrzeli rozmiar i naturę prześladowań, a także pomoc w zdystansowaniu się do tego wszystkiego, poprzez wystąpienie z KPCh. W tym procesie, ruch odgrywa pozytywną rolę, poprawiając kondycję praw człowieka w Chinach. Odkąd coraz więcej obywateli Chin dowiaduje się o przemocy i zwodniczej tendencji KPCh poprzez przeczytanie „Komentarzy”, wielu przyrzekło, by już nigdy nie działać w jej imieniu, ani naruszać praw innych obywateli. Niepotwierdzone dowody sugerują, iż wielu strażników obozów pracy i innych ośrodków bezpieczeństwa straciło chęć na arbitralne zatrzymania, tortury i groźby pod adresem zwolenników Falun Gong. Wielu nawet stara się cicho ochraniać praktykujących przed nadużyciami, które pochodzą z wyższych szczebli władz. Natomiast, jako dyscyplina, której celem jest duchowe spełnienie, Falun Gong jako grupa, nigdy nie będzie dążyła do władzy politycznej.

Jeśli jest to tak ważnym zjawiskiem, dlaczego wcześniej o tym nie słyszałem?

Ruch Tuidang nie został stworzony, aby być pożywką dla zachodnich dziennikarzy czy uczonych. W przeciwieństwie do manifestów niektórych dobrze znanych chińskich dysydentów, Tuidang nie ma głośnych zwolenników na Zachodzie, nie mówi językiem liberalnej demokracji i nie rzuca się w oczy poprzez protesty publiczne. Zamiast tego, Tuidang jest cichym zjawiskiem, zakorzenionym w chińskiej tradycji intelektualnej, której celem jest pomaganie ludziom w znalezieniu osobistego pokoju i wyzwolenia. Jakkolwiek miałyby wyglądać instytucje władzy w przyszłych Chinach, ruch Tuidang położył istotną podstawę dla większej otwartości i wolności, poprzez zaangażowanie dziesiątek milionów Chińczyków do pracy nad szczerością, uczciwością i życzliwością w ich codziennych życiach.

Polskie Stowarzyszenie Falun Dafa