top

Kilka słow na temat KPCh

Ludziom  wychowanym w rozwiniętych krajach zachodnich trudno jest uwierzyć, że prześladowania wymierzone w grupę spokojnych obywateli istnieją na tak wielką skalę i że w ogóle mają miejsce w XXI wieku.

Zdziwienie to potęguje obecny wizerunek Chin, jako narodu pozbywającego się fanatyzmu i tendencji do przemocy, które doprowadziły do Rewolucji Kulturalnej oraz brutalnego stłumienia protestujących działaczy prodemokratycznych na placu Tiananmen. Powodem takiego postrzegania Chin może być założenie, że liberalizm w sferze gospodarczej w ostatnich dziesięcioleciach powoduje jednocześnie wzrost praw politycznych i obywatelskich. Również, skoro Chiny odgrywają coraz większą rolę na scenie międzynarodowej, są tym samym zobowiązane do bardziej otwartej, demokratycznej polityki, co jest jednoznaczne z tym, że prawo międzynarodowe będzie respektowane.

Tę sielankę dementuje sposób w jaki reżim chiński traktuje duchową dyscyplinę Falun Gong. Od roku 1999, kiedy dyscyplina ta została zakazana, zwolennicy Falun Gong stali się przedmiotem brutalnych tortur w obozach reedukacji poprzez pracę, w których notorycznie przetrzymywani są bez prawomocnych wyroków sądu. Setki tysięcy, jeśli nie miliony zwolenników Falun Gong cierpiało już z tego powodu, tysiące było torturowanych ze skutkiem śmiertelnym z rozkazów płynących od chińskiego rządu. Podczas ujawnienia tych makabrycznych faktów przychodzą na myśl nazistowskie praktyki z II wojny światowej t.j. zbieranie ludzkich włosów by produkować z nich poduszki, czy też produkowanie mydła z ludzkiego tłuszczu. W przypadku prześladowań istnieją obciążające dowody na to że Komunistyczna Partia Chin prowadzi grabież organów wewnętrznych od praktykujących Falun Gong, które następnie sprzedaje na rynki zachodnie.

Osobom prowadzącym inwestycje gospodarcze i polityczne w Chinach łatwiej jest postrzegać prześladowania Falun Gong jako rzadki wyjątek od reguły, małoznaczący proceder niezbędny na długiej drodze do demokratycznego liberalizmu. Ignorancja jest bardzo wygodnym sposobem na poradzenie sobie w tej sytuacji, podobnie jak wygodna jest wiara w to, że takie sytuacje w XXI w. nie mają prawa istnieć.

Co natomiast zrobić z faktem, jeśli traktowanie praktyki Falun Gong zamiast odstępstwem od reguły jest właśnie regułą, która demaskuje  prawdziwe oblicze, naturę partii komunistycznej oraz przywódców Chin?

Ta część naszej witryny internetowej – w szczególności Dziewięć Komentarzy na temat Partii Komunistycznej – daje czytelnikom rzadką możliwość wglądu w prawdziwą naturę Chinskiej Republiki Ludowej. Informacje te są przekazane przez tych, którzy przez dekady żyli pod rządami ChRL, przez osoby pracujące w ministerstwach i innych instytucjach rządowych.

Jest to przedstawienie ChRL od środka.

Polskie Stowarzyszenie Falun Dafa