top

Dziewięć Komentarzy

Dziewięć Komentarzy na temat Partii Komunistycznej

Książka, która zapoczątkowała fundamentalne zmiany w Chinach


Pomimo ze jest to książka kolor błękitnego, to cały chiński aparat państwowy widzi ją w czerwonych barwach i trzęsie się ze strachu. Dziewięć Komentarzy na temat Partii Komunistycznej może być najważniejszą książką XXI wieku w Chinach. Pierwszy raz została opublikowana przez gazetę The Epoch Times w formie serii artykułów w listopadzie 2004r. Książka natychmiast została zakazana przez władze Pekinu. Jednak pomimo tego, to tylko w niewielkim stopniu ograniczyło falę zainteresowania i chęci zadawania pytań w całych Chinach, zapoczątkowanych przez ten tekst. Od tego czasu, Chińczycy na całym świecie zaczęli oficjalnie potępiać i wypisywać się z partii. Ponad 100 milionów chińskich obywateli zerwało jakiekolwiek więzy z partią. Co więc tak bardzo inspiruje ludzi do podejmowania tych decyzji? Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę, która pozwoli na pewne spojrzenie na tą sprawę.

1. Czym jest Partia Komunistyczna ?

Ten artykuł opisuję wpływ, jaki ruch komunistyczny i KPCh miały na cywilizację Chin. Patrząc wstecz na historię Chin, szczególnie na ostatnie 160 lat, niemal sto milionów ludzi umarło z przyczyn nienaturalnych i niemalże cała tradycyjna chińska kultura i cywilizacja, została zniszczona. Jakie były tego konsekwencje i czy KPCh została wybrana przez Chiny, czy może została narzucona Chinom z zewnątrz?

2. O początkach Komunistycznej Partii Chin

Dlaczego Partia Komunistyczna nagle pojawiła się w Państwie Środka, rozrosła się i ostatecznie przejęła władzę we współczesnych Chinach? Czy to Chińczycy wybrali KPCh? Czy raczej gang Komunistycznej Partii zmusił ludzi do jej akceptacji? KPCh ustanowiła się ponad wszystkim i zdecydowała pokonać wszystko co znajdowało się na jej drodze, tym samym przynosząc Chinom niekończącą się katastrofę.

3. O tyranii Komunistycznej Partii Chin

Dzisiejsza przemoc i nadużycia stosowane przez reżim KPCh są znacznie bardziej surowe niż za czasów tyrańskich rządów dynastii Qin. Filozofia KPCh opiera się na walce, więc władza KPCh zbudowana jest na serii „walk klasowych”, „walk ideologicznych” i podobnych, zarówno wewnątrz Chin jak i wobec innych narodów.

4. O tym, jak Komunistyczna Partia Chin jest siłą sprzeciwiającą się wszechświatu

W ciągu ostatniego stulecia, nagła inwazja komunistycznego widma, stworzyła siłę przeciwną ludzkości, powodując tym samym niewyobrażalne cierpienia i tragedie. Doprowadziło to całą cywilizację do granicy istnienia, niemalże powodując jej destrukcję. Tym sposobem, Partia stała się ekstremalnie złą siłą, która sprzeciwia się wszechświatowi.

5. O zmowie Jianga Zemina z Komunistyczną Partią Chin, by prześladować Falun Gong

Dlaczego praktyka Falun Gong, która opiera się na zasadach „Prawdy, Życzliwości i Tolerancji”, i która jest promowana w ponad 80 krajach, prześladowana jest tylko w Chinach a nie w żadnym innym miejscu na świecie? Jakie jest związek pomiędzy Jiang Zeminem a Komunistyczną Partią Chin w tych prześladowaniach?

6. O tym, jak Komunistyczna Partia Chin zniszczyła tradycyjną kulturę

Komunistyczna Partia poświęciła wszelkie zasoby kraju by zniszczyć bogatą i tradycyjną chińską kulturę. Zniszczenie tej kultury przez KPCh było zaplanowane, systematyczne i dobrze zorganizowane i stało się możliwe do realizacji dzięki zastosowanej przez reżim przemocy. Od momentu powstania, KPCh nigdy nie zaprzestała przeprowadzania tzw. „rewolucji” chińskiej kultury w celu całkowitego zniszczenia jej wewnętrznego ducha.

7. O historii mordowania przez Komunistyczną Partię Chin

Cała 55-letnia historia Komunistycznej Partii Chin (KPCh) jest napisana krwią i kłamstwami. Dzieje kryjące się pod tą krwawą historią są nie tylko bestialsko nieludzkie, ale również mało znane. Pod rządami KPCh, około 80 mln niewinnych chińskich obywateli zostało zamordowanych, zostawiając przy tym ich rozbite rodziny.

8. O tym, jak Komunistyczna Partia Chin jest kultem zła

Komunistyczna Partia w swojej naturze jest prawdziwym kultem zła, który krzywdzi ludzkość. Pomimo że Komunistyczna Partia nigdy nie nazywała siebie religią, to jednak posiada wszystkie cechy religii. Na początku jej powstania, postrzegała marksizm jako absolutną prawdę na świecie. Zmuszała ludzi do wzięcia udziału w trwających całe życie walkach, na rzecz tworzenia „komunistycznego raju na ziemi”.

9. O pozbawionej skrupułów naturze Komunistycznej Partii Chin

Najbardziej przerażające jest jednak to że Komunistyczna Partia robi wszystko by zniszczyć moralną podstawę całego narodu, starając się przy tym zmienić każdego chińczyka w zbira w celu stworzenia sprzyjających warunków do tzw. „postępu zgodnie z biegiem czasu”. Szczególnie ważnym dla nas, jest jasne zrozumienie dlaczego KPCh postępuje jak banda zbirów i rozpoznanie jej przestępczej natury.

Pełna publikacja Dziewięciu Komentarzy na temat Partii Komunistycznej:

Wstęp

1. Co to jest partia komunistyczna?
2. O początkach Komunistycznej Partii Chin
3. O tyranii Komunistycznej Partii Chin
4. O tym, jak Komunistyczna Partia Chin jest siłą sprzeciwiającą się wszechświatu
5. O zmowie Jianga Zemina z Komunistyczną Partią Chin, by prześladować Falun Gong
6. O tym, jak Komunistyczna Partia Chin zniszczyła tradycyjną kulturę
7. O historii mordowania przez Komunistyczną Partię Chin
8. O tym, jak Komunistyczna Partia Chin jest kultem zła
9. O pozbawionej skrupułów naturze Komunistycznej Partii Chin

Polskie Stowarzyszenie Falun Dafa