top

Życie w czasie prześladowań

Dla dziesiątek milionów praktykujących Falun Gong w Chinach, znaczenie życie według pryncypiów Falun Gong po roku 1999  drastycznie się zmieniło, jednak sama praktyka pozostała bez zmian.

Od lipca 1999 roku, praktykujący Falun Gong byli ofiarami całej listy naruszeń praw człowieka  i deprywacji z rąk władz komunistycznych Chin, które oficjalnie zakazały praktyki. Wszystko jednak wskazuje na to, włącznie z informacjami ze źródeł znajdujących się wewnątrz Chin, że miliony dalej kontynuują praktykę, pomimo rozporządzenia partii.

Gdy praktykujący Falun Gong rozwijają plakaty na placu Tiananmen w pokojowym proteście, podchodzi do nich policjant.

Życie wg. zasad Falun Gong w Chinach bardzo się więc zmieniło.

Po pierwsze, dogodny sposób praktykowania Falun Gong – uprawianie ćwiczeń, medytacja i studiowanie nauk praktyki – został sprowadzony do podziemi przez represyjny aparatu stanu. Każdy publiczny wyraz praktyki Falun Gong, jak np. ćwiczenie w parku, na pewno spowoduje areszt i dotkliwe konsekwencje. Prywatne spotkania również są zakazane, tak jak i każda rozmowa prowadzona przez internet.

To spowodowało że rozbudowana sieć relacji między praktykującymi znacznie się zmniejszyła i zmieniła układ; społeczność zmieniła charakter do bardziej lokalnej i bardziej osobistej skali. Niestety, bardzo mało badań zostało podjętych by sprawdzić jakie to ma znaczenie dla tożsamości Falun Gong.

Jak na ironię jednak, jedną z nieoczekiwanych zmian w społeczności Falun Gong w Chinach było przejście w kierunku bardziej międzynarodowej, nawet jeżeli była ograniczana publicznie, gdzie główna społeczność praktykujących jest społecznością wirtualną, utrzymującą kontakt poprzez stronę internetową (Minghui.org), która utrzymywana jest na Zachodzie. Lecz nawet zapewnienie żywotności tej internetowej społeczności nie jest zapewnione bez włożenia w to ogromnego wysiłku; nawet dostęp do stron internetowych o Falun Gong wymaga skomplikowanej technologii, i to wszystko z powodu ścisłej cenzury internetu prowadzonej przez partię komunistyczną.

Drugim istotnym czynnikiem jest rozwój niesamowitej kampanii przeciwdziałania represjom i jej wielu negatywnym skutkom. Obywatelski wysiłek ogromnej i wciąż powiększającej się proporcji zaczął wzrastać w odpowiedzi na niesprawiedliwe i często bardzo brutalne traktowanie członków tej grupy.

Zwyczajni obywatele powstali wspólnie, czyniąc wiele wyjątkowych rzeczy w tej szczególnej sytuacji, i w imię zasad, często sami stawiali się w ogromnym niebezpieczeństwie.

Jednym aspektem tych wysiłków jest próba odwrócenia skutków powtarzającej się i wszechogarniającej, rządowej propagandy. Praktykujący Falun Gong ciężko pracują bo dostarczyć obywatelom wiarygodne i rzeczowe informacje na temat swojej praktyki. Przyjmuje to różnorodne formy, jak np wysyłanie listów, potajemne rozklejanie plakatów informacyjnych, wysyłanie e-maili, prowadzenie rozmów telefonicznych, rozdawanie ulotek na zatłoczonych placach targowych, branie udziału w rozmowach przez internet itd.

Drugim aspektem jest próba szerszego ujawnienia przypadków łamania praw człowieka przez komunistyczny reżim Chin. To przyjmuje podobne, do tych wspomnianych powyżej formy (które często się pokrywają) jak również gromadzenie i rozpowszechnianie informacji poza Chinami. Publikowanie szczegółów związanych z nadużyciami policji na stronach międzynarodowych i dostarczanie ich do lokalnych grup praw człowieka jako silny i skuteczny środek zaradczy. Informacje mogą również pojawiać się na latarniach, billboardach i wszystkich innych powierzchniach gdzie takie informacje można umieścić. Innym, wyjątkowo skutecznym podejściem jest wykonywanie telefonów do obozów pracy i więzień, gdzie represje są najbardziej intensywne i bezpośrednio skonfrontować fakty z osobami, które są za nie odpowiedzialne.

(Dla szczegółowego raportu dot. starań Falun Gong w Chinach zobacz „Righteous Resistance”)

W czasie gdy represje, lub jak niektórzy to nazywają, zbrodnie ludobójstwa, nagle pojawiły się w Chinach od 1999 roku, niewątpliwie miało to również wpływ na życia praktykujących Falun Gong na całym świecie.

Jedną z przyczyn jest rozszerzenie kampanii prześladowań przez chińskie władze do innych krajów. Jest wiele znanych przypadków gdzie chińscy agenci podejmowali próby zastraszania, przymuszania czy pobić praktykujących Falun Gong (jak również osób, które wspierają ruch) na Zachodzie. Taktyki stosowane przez chińskie władze były tak bezwzględne że skłoniły Kongres Stanów Zjednoczonych do wydania rezolucji, która szczególnie odnosi się do tych kwestii.

Zwolennicy Falun Gong mieli przebijane opony w samochodach, ich domy były plądrowane i demolowane, otrzymywali listy i telefony w groźbami, jak również ich komputery często były obiektem ataku hakerów. W niektórych przypadkach dochodziło również do napaści fizycznych.

Wynik połączenia wielu tych bezpośrednich ataków wraz z obawą o dobro praktykujących w Chinach, doprowadził społeczność Falun Gong na Zachodzie i w innych częściach Azji do zastosowania wielu różnych podejść w odpowiedzi na represje.

Podejścia te, w środowisku praktykujących Falun Gong określa się jako „wyjaśnianie prawdy” (tj. przedstawianie faktów o sytuacji Chinach) lub  “jiangqing zhenxiang” w języku Chińskim.

Z pośród tych najbardziej znanych znajduje się szeroki zakres aktywności publicznych. W Nowym Jorku, dla przykładu, trwająca cały rok inscenizacja tortur odgrywana na chodniku przy zatłoczonych ulicach, dystrybucja gazet i ulotek w wielu różnych językach, organizowanie parad i pokojowych demonstracji, zbieranie podpisów pod petycją i akcje w szkołach.

Warto zwrócić uwagę że wszystkie te aktywności społeczne są w pełni finansowe i inicjowane przez nikogo innego, niż osoby biorące w nim udział, czyniąc to prawdziwym ruchem obywatelskim.

Polskie Stowarzyszenie Falun Dafa