top

Wprowadzenie

Piąte ćwiczenie Falun Gong – medytacja

Falun Gong, znany również jako Falun Dafa jest tradycyjną chińską dyscypliną doskonalenia duchowego o korzeniach wspólnych z buddyzmem. Jest ona połączeniem nauk moralnych z wykonywaniem medytacji i łagodnych ćwiczeń, co w kulturze chińskiej przyjęło się określać ogólnym terminem “czigong”. Stanowią one w swej istocie wyjątkowy i pełen relaksu sposób na poprawę zdrowia, kondycji fizycznej i umysłowej.

Podstawą praktyki Falun Gong są wartości takie jak: Prawda, Życzliwość i Cierpliwość (po chińsku: Dżen 真, Szan 善, Ren 忍). Falun Dafa uczy, że są to fundamentalne zasady, na których opiera się wszechświat i dlatego osoby praktykujące tą dyscyplinę, starają się stosować je w życiu codziennym.

Falun Gong było do 1999 r. w Chinach największą i najszybciej rozwijającą się praktyką. Szacuje się, że w ciągu zaledwie 7 lat od 1992 roku, kiedy dyscyplinę przekazano publicznie, liczba ćwiczących sięgnęła 70 do 100 mln. ludzi którzy uczynili Falun Gong częścią ich codziennego życia.

W Azji tego rodzaju duchowe praktyki określane są jako: droga kultywacji, samodoskonalenie i stanowią ważną części chińskiej tradycji kulturowej. Szkoły taoizmu, buddyzmu, konfucjanizmu wpisują się w te ramy.

Uczniowie Falun Gong ćwiczą w Hong Kongu

Stosując tę łagodną praktykę uczniowie Falun Gong pozbywają się interesowności w relacjach międzyludzkich, dochodzą do osiągnięcia stanu głębszego zrozumienia siebie i samoświadomości, czystości wewnętrznej i równowagi – co można określić mianem całościowego, prawdziwego uzdrowienia. Ostatecznie uprawiający osiągają to, co w azjatyckiej tradycji nazywane jest „oświeceniem” bądź „osiągnięciem Tao” („Drogi”).

Celem praktyki Falun Gong jest wewnętrzna przemiana samego siebie i częstokroć przekłada się na pozytywne zmiany w otaczającym świecie, a praktykujący staje się cierpliwszym członkiem rodziny, sumienniejszym pracownikiem, więcej dającym z siebie członkiem społeczności, itp.

Nagrody w Chinach i za granicą 

Dlatego też Falun Gong uhonorowano bardzo wieloma nagrodami, dyplomami uznania i wyróżnieniami nadanymi przez różne władze i szereg rozmaitych organizacji.

Wiele osób uprawiających Falun Gong to postaci nagradzane w swoich społecznościach, w uznaniu dla ich zasług. Głoszący praktykę, jej założyciel Li Hongdży, był czterokrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla, a Parlament Europejski zaproponował go do Nagrody Na Rzecz Wolności Myśli im. A.Sacharowa.

Pan Li Hongdży, twórca Falun Gong, przemawiający na konferencji w Nowym Jorku

Obecnie niewielu ludzi orientuje się, że praktyka i jej zwolennicy cieszyli się w latach 90-tych zdecydowanym i oficjalnym poparciem władz chińskich, co miało miejsce prawie do 1999 roku, kiedy doszło do dramatycznej i brutalnej zmiany w politycznym nastawieniu, a praktyka została zakazana.

Pan Li Hongdży otrzymał w 1993 r. w Pekinie, miano „Najbardziej Oczekiwanego Mistrza Czigong”, a oficjalne gremium przyznało mu Nagrodę za Poszerzanie Granic Nauki. Tego samego roku, gazeta, będąca oficjalnym organem Chińskiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego – pochwaliła Pana Li Hongdży za jego starania „w propagowaniu tradycyjnej, zwróconej przeciwko przestępczości, cnoty Chińczyków, w obronie ładu i bezpieczeństwa oraz w promowaniu prawości w społeczeństwie”.

Przed 1999 r. chińskie władze dokonały oszacowania korzyści jakie mogą wiązać się z Falun Gong i tak np. jeden z urzędników z Narodowej Chińskiej Komisji Sportowej w rozmowie z US News & World Report, oświadczył, że państwo dzięki Falun Dafa „jest w stanie zaoszczędzić na każdej osobie 1.000 juanów podczas corocznych badań medycznych. Jeśli 100 milionów ludzi praktykuje, oznacza to, że rocznie zaoszczędzi się na tym 100 mld juanów”. Ten sam urzędnik dalej zauważył, że „premier Zhu Rongji jest bardzo zadowolony z tego faktu”.

Obecnie Falun Gong uprawia się w najróżniejszych miejscach i środowiskach w ponad 70 krajach na całym świecie. Niestety w Chinach, skąd ta praktyka się wywodzi, jest obecnie zakazany. Stanowi on przedmiot bardzo poważnych naruszeń praw człowieka z rąk komunistycznych władz.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz:

Polskie Stowarzyszenie Falun Dafa