top

W Społeczeństwie

Jak na świecie wygląda Falun Gong? Gdzie można go znaleźć i w jakich formach? I czy bardzo się zmienił na przestrzeni lat lub różnych okoliczności?

Pierwszym miejscem gdzie można było znaleźć Falun Gong to Chiny w latach 1990-ych, i podobnie jak w większości miejsc na świecie aż do dziś, są to zdecydowanie parki. Do 1997r. dziesiątki milionów chińskich obywateli udawali się o świecie do parków i zbierali w grupach o różnych wielkościach, by wspólnie wykonywać ćwiczenia Falun Gong. Dla przykładu, w typowym Pekińskim parku mógłbyś ujrzeć dziesięcioosobową grupę siedzącą w kręgu przy drzewach sosnowych, lub 200 osób ustawionych w rzędach na otwartej przestrzeni. Łagodną muzykę która towarzyszyła ćwiczeniom, było słychać i rozchodziła się wszędzie.

Co ciekawe, nie zobaczyłbyś reklamy Falun Gong na billboardach czy innych materiałach reklamowych,  jako że praktyka świadomie unikała użycia konwencjonalnych sposobów nagłośnienia, stosując podejście bardziej stonowane i naturalne: rozprzestrzenianie z ust do ust. Rzeczywiście, badania wykazały że wielu zwolenników Falun Gong w Chinach podjęło praktykę po tym jak zobaczyli znajomego bądź osobę z rodziny odnoszącą korzyści z praktyki, więc również postanowili spróbować. Szeroki zakres pozytywnych doniesień, a niektóre z nich opisywały niewiarygodne korzyści zdrowotne, wzbudzały dalsze zainteresowanie praktyką na terenie całych Chin. (Przykład)

Innym ważnym zjawiskiem w Falun Gong które mógłbyś napotkać w Chinach, były to tzw. konferencje wymiany doświadczeń. Odbywały się okresowo w wielu regionach i były to nieformalne zgromadzenia praktykujących i innych zainteresowanych, służące jako forum do wymiany zrozumień i doświadczeń w praktyce a także motywowania się nawzajem na drodze kultywacji do dalszych postępów.

Chociaż żadnych z powyższych zjawisk nie widać już w dzisiejszych Chinach, to przez pierwsze siedem lat istnienia, właśnie tak Falun Gong się rozwijał i w tym krótkim czasie, tak dużo bo aż 100 milionów ludzi podjęło praktykę.

Dzisiaj, Falun Gong jest otwarcie praktykowane i bez represji rządowych w ponad 100 krajach na całym świecie. W niektórych miejscach, takich jak Tajwan – który dzieli z Chinami pewną część dziedzictwa kulturowego – setki tysięcy ludzi rozpoczęło ćwiczenia w ostatnich latach. Rzeczywiście, można rzec, iż wiele tajwańskich parków przypomina mikrokosmos Chin kontynentalnych sprzed 10 lat.

Od 1995r. Falun Gong rozprzestrzeniło się na terenie Europy i Ameryki Północnej, jak również w kolejnych latach w Australii, Ameryce Południowej, Indiach, Afryce i innych miejscach.

Pomimo że praktykujących Falun Gong często można było znaleźć w parkach i innych podobnych rekreacyjnych miejscach to praktykowany był również w domach kultury, na terenie uczelni, w obszarze miejsc pracy, w sklepach ze zdrową żywnością, centrach fitness, bibliotekach, ośrodkach dla osób starszych i oczywiście u ludzi na ich własnych podwórzach. Mogłeś nawet ujrzeć że był praktykowany na terenie niektórych instytucji rządowych.

Od 1999r., kiedy prześladowania Falun Gong rozpoczęły się w Chinach, praktykujący i sympatycy praktyki, wkładali wiele wysiłku by wzbudzić świadomość publiczną o niesprawiedliwości i cierpieniu którego Falun Gong doświadczał w swoim rodzinnym kraju.

W tym duchu, istnieje duża możliwość że napotkałeś działaczy Falun Gong w wielu różnych miejscach publicznych, na przykład na rogu ulicy lub przed typowym centrum handlowym, rozdających materiały informacyjne, lub siedzących przed konsulatem Chińskiej Republiki Ludowej podczas cichego protestu w medytacji. Wielu czyni to z poczucia obowiązku i daje z siebie wiele w tym zakresie. (Zobacz „Righteous Resistance”)

Ponadto, w ostatnich latach, wielu praktykujących Falun Gong wzięło udział w paradach, wydarzeniach kulturalnych i różnych uroczystościach dziedzictwa kulturowego Chin.  Wynika to z ciągle wzrastającej chęci praktykujących Falun Gong, by przywrócić i podzielić się z innymi, tradycyjną kulturą i wartościami klasycznych Chin. (Zobacz “Cultural Renewal”)

Możliwe że kiedyś widziałeś praktykującego Falun Gong w tradycyjnym stroju, podczas wykonywania delikatnego i pełnego gracji tańca „z wachlarzami” lub medytującego w jakimś cichym zakątku w parku. Dokładnie tak samo, powód ukazywania się publicznie, jest taki sam:  by podzielić się bogactwem zdrowia, pięknem i dobrocią z innymi, którzy w podobny sposób mogą odnieść z tego korzyści.

Za powyższe i inne, nie wymienione w artykule formy zaangażowania społecznego, Falun Gong jako grupa i wielu poszczególnych praktykujących, otrzymało szereg pochwał i nagród.

Polskie Stowarzyszenie Falun Dafa