top

Nauki i wierzenia

Medytacja

Żadne próby streszczenia istoty wiedzy tak głębokiej i szczegółowej jaką jest Falun Dafa z pewnością nie będą adekwatne. Gdy podejmuje się ten temat warto mieć świadomość, jak różnorodne i niezwykle bogate są wewnętrzne przejawy tych nauk w życiu praktykujących.

Zainteresowanych odsyłamy do strony internetowej www.falundafa.pl, z której można pobrać lub przeczytać tam online podstawowe książki zawierające istotę nauk Falun Dafa:  Dżuan Falun, oraz Falun Gong. Czytelników zachęcamy również do odwiedzenia na tej samej stronie zakładki „Wstęp”

Dopiero po zapoznaniu się z nimi, możliwa jest próba oddania ogólnych zasad wiedzy oraz praktyki Falun Gong.

Opierają się one na założeniu, że wszechświat jest z natury dobry. Jego podstawowe właściwości mieszczą się w trzech pojęciach, takich jak: Dżen – Szan – Ren, co w przybliżeniu tłumaczone jest jako Prawda, Życzliwość, Cierpliwość. Właściwości te istnieją we wszelkiej materii i we wszelkim życiu. Ponieważ według Falun Gong moralność jest tym, co kieruje wszechświatem – ukształtowany jest on poprzez te niezbywalne, trwałe wartości.

„U źródła Falun Gong znajdują się wartości Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości (lub z chińskiego, Zhen, Shan, Ren). Falun Gong uczy że te zasady są najbardziej podstawowymi cechami wszechświata”

W świetle tego światopoglądu praktyka ta daje możliwość dokonania dogłębnej, osobistej przemiany. Poprzez studiowanie nauk Falun Dafa i stosowanie ich w życiu codziennym (czyli kultywację) wraz z wykonywaniem ćwiczeń, człowiek może osiągnąć stan większej samoświadomości i przebudzenia. Odzwierciedlać to będzie jego stopień zharmonizowania z wartościami Dżen – Szan – Ren.

Kluczowym znaczeniem dla procesu doskonalenia jest przekonanie, że nieszczęścia, cierpienia i życiowe przeciwności – pośród innych negatywnych zjawisk – są rezultatem posiadanej przez daną osobę karmy. W tym kontekście jest ona rozumiana jako materialnie istniejąca substancja. Obecność karmy może i zarazem powinna być redukowana i ostatecznie poprzez praktykę całkowicie usunięta. Człowiek niepraktykujący nie jest w stanie osiągnąć takiego stanu fizycznej czystości.

Uważa się, że wynikiem karmy są przywiązania, bagaż mentalnych zanieczyszczeń, które obciążają, blokują umysł i oddzielają osobę, podobnie jak karma – od istoty natury kosmosu. W Falun Gong przywiązania usuwane są w trakcie trwającego procesu doskonalenia.  W świetle nauk, człowiek praktykujący przechodzi przemianę i dochodzi do stopnia świadomości, który pozwala mu na rozróżnienie pomiędzy tym, co jest jego prawdziwymi i czystymi myślami, a co przywiązaniami, schematami myślowymi lub pragnieniami. Tak więc celem praktykującego jest zaprzestanie wytwarzania karmy, jak to robił wcześniej i stopniowa redukcja jej obecność w ciele.

Jedną z charakterystycznych cech procesu kultywacji w Falun Gong jest umiejętność „patrzenia w siebie”. Osoba musi pamiętać o patrzeniu „do wewnątrz” kiedy napotyka na przeciwności losu lub konflikty, obserwować zakamarki umysłu w poszukiwaniu nieczystych motywów, przywiązań itp. Gdyż najczęściej tam znajduje się podstawowa przyczyna zewnętrznych reakcji. Krótko mówiąc, uczysz się by nie obwiniać innych. Wszechświat działa jak lustro dla naszego wewnętrznego stanu, jest tak naprawdę miejscem sprawiedliwym i uporządkowanym.

Jeżeli kosmos jest uporządkowany, to z punktu widzenia Falun Gong nie wyłonił się on z chaosu, ani nie jest efektem przypadku. Wprost przeciwnie, nauki te zawdzięczamy wyższym dobroczynnym istotom i wierzy się, że to ich obecność i działanie, kształtuje oraz ożywia nasz ziemski świat.

Zgodnie z duchem tradycyjnej chińskiej myśli uważa się, że ciało ludzkie samo w sobie jest jak pojemnik dla subtelnych energii. Te energie, kiedy są dostatecznie oczyszczone, mogą być gromadzone na poziomie komórkowym i wykorzystywane w pewnych, określonych okolicznościach. Do fizycznej przemiany ciała człowieka może dojść dopiero po poprawie jego moralnego poziomu. Bez rozwinięcia tego ostatniego, to pierwsze musi być ograniczone. Jeżeli, mówiąc potocznie, „jesteś tym co jesz”, to w przypadku mentalno-fizycznej sfery kultywacji, „jesteś tym o czym myślisz”.

W tej kosmologii, zło jest również obecne. Ponieważ we wszechświecie istnieje dobro, musi również istnieć jego przeciwieństwo, czyli zło.

Reasumując, wszechświat według Falun Gong można opisać jako całość, która jest znacząco spójna, jeśli wręcz nie inteligentna i cały czas gotowa w oczekiwaniu przyrzeczenia ludzkiej istocie możliwości osobistej przemiany.

Polskie Stowarzyszenie Falun Dafa