top

Najczęściej zadawane pytania: o powiązaniu Falun Gong z innymi organizacjami/grupami.

Jaki jest związek Falun Gong z gazetą The Epoch Times lub telewizją New Tang Dynasty Television

Żadnego, ściśle mówiąc. Falun Gong jest jednostką reprezentowaną przez Centrum Informacyjne Falun Dafa i Stowarzyszenie Falun Dafa, nie dysponuje funduszami czy pracownikami i nie ma powiązania z żadnym z wyżej wymienionych mediów. Jednak wielu praktykujących pracuje w tych firmach lub w ramach wolontariatu, poświęcają w nich swój czas. Wielu z nich dostrzegło że te jednostki medialne są na tyle odważne by szczerze i otwarcie mówić nt. różnych wydarzeniach i problemów w Chinach, podczas gdy inni unikają ich z powodu obawy przed ekonomicznymi i innymi konsekwencjami.

Jaki jest związek Falun Gong z publikacją Dziewięciu Komentarzy?

Wielu praktykujących Falun Gong postrzega publikację Dziewięciu Komentarzy jako cenne źródło informacji na temat chińskiej partii komunistycznej, i wierzy że dzięki nim, więcej ludzi może zrozumieć jej przeszłe, prześladowcze kampanie lub stosowane metody jak np. pranie mózgu, itp. oraz dzięki nim będą mogli spojrzeć na represje Falun Gong z szerszej perspektywy i w wyniku tego nie będą dłużej oszukiwani przez propagandę rządowych mediów. Dlatego więc, wielu ludzi podzieliło się publikacją Komentarzy z innymi. (raport)

Polskie Stowarzyszenie Falun Dafa