top

Najczęściej zadawane pytania: Falun Gong

Czym jest Falun Gong?
Jaka jest różnica pomiędzy Falun Gong i Falun Dafa?
Co oznacza ta nazwa?
Czy jest to podobne do Tai-chi?
Czy to jest Qigong?
Czy jest to odłamem Buddyzmu?
Jaki jest cel praktykowania Falun Gong?
Jakie są korzyści z praktykowania Falun Gong?
Czy potrafi wyleczyć takie choroby jak rak?
Kto praktykuje Falun Gong?
Czy wymagane jest ćwiczenie na zewnątrz?
Czy muszę znać chiński żeby praktykować?
Jak dużo to kosztuje?
Jak dużo czasu zabiera nauczenie się?
Czy życie zgodnie z naukami Falun Gong jest trudne?
Czy mogę praktykować jeżeli jestem katolikiem/żydem/itp.?
Czy młode dzieci mogą praktykować?
Jak długo należy wykonywać ćwiczenia? Czy zabiera to dużo czasu?
Jak osoba rozpoczyna praktykę?
Czy Falun Gong jest religijne?
Jakie są poglądy polityczne Falun Gong?

Czym jest Falun Gong?
Falun Gong jest chińską tradycyjną dyscypliną duchową która wywodzi się ze szkoły buddy. Zawiera medytację, ćwiczenia energetyczne i wraz z naukami moralnymi, służy jako środek do doskonalenia ciała i umysłu, gdzie ostatecznym celem jest duchowa przemiana, lub to co na wschodzie nazywa się „oświeceniem”. W 1999r. ok. 70-100 milionów ludzi praktykowało Falun Gong, czyniąc ją najbardziej popularną praktyką tego rodzaju w całych Chinach, jeżeli nie na całym świecie. Praktyka jest nauczana przez Pana Li Hongdży.

Jaka jest różnica pomiędzy Falun Gong i Falun Dafa?
Są to dwie nazwy dla jednej i tej samej praktyki. Nazwa „Falun Gong” była używana w początkowych latach, po praktyki w Chinach, a „Falun Dafa” od około 1995r. Na zachodzie praktykę najczęściej określa się jako „Falun Gong”.

Co oznacza ta nazwa?
„Falun Gong” tłumaczy się jako „Praktyka Koła Prawa” lub „Qigong Koła Prawa”, natomiast „Falun Dafa” tłumaczy się jako „Wielka Droga Koła Prawa”.

Czy jest to podobne do Tai-chi?
Cztery ćwiczenia Falun Gong mają pewne podobieństwo do Tai-chi, w tym że są powolne, łagodne oraz równoważą i wzmacniają ciało na poziomie energetycznym. Praktyka Falun Gong różni się od innych praktyk w Chinach i i znana jest jako praktyka „kultywacyjna”, co można rozumieć jako zestaw nauk, umożliwiających poprawę standardu moralnego osoby.

Czy to jest Qigong?
Falun Gong zawiera cztery ćwiczenia które rzeczywiście są formą qigong i podobnie, działają by zrównoważyć i uzdrowić ciało, począwszy od poziomu energetycznego. Praktyka natomiast bardziej przypomina tradycyjne dyscypliny qigong w Chinach pod takim względem że ćwiczenia w Falun Gong stanowią zaledwie jedną część większego systemu dyscypliny duchowej. W tradycyjnych Chinach, qigong był zazwyczaj domeną taoistycznych mnichów, którzy dla przykładu, stosowali go nie tylko jako środek do uzyskania zdrowia i długowieczności ale również wyższych religijnych celów, takich jak oświecenie.

Czy jest to odłamem Buddyzmu?
Falun Gong ma pewne podobieństwo z buddyzmem którym jest dążenie do osiągnięcia oświecenia, czyli osiągnięcia stopnia Buddy. Jest jedna z wielu dyscyplin stanowiących tak zwany system buddyjski lub szkole buddyjska. Idąc śladem historii niektórych takich systemów, dotrzemy do postaci Sakjamuni’ego, czyli historycznego Buddy. Buddyzm Theravada jest jednym takim przykładem. Inne praktyki, takie jak tradycje Kagyudpa w Buddyzmie Tybetańskim, nie są bezpośrednio związane z Sakjamunim. Falun Gong także nie jest. Ściślej mówiąc, Falun Gong można określić jako buddyjski qigong, a nie religijny buddyzm. Podczas gdy obie te ścieżki maja ten sam ostateczny cel, czyli osiągnięcie oświecenia lub wyzwolenia, to podejście Falun Gong polega na regularnym wykonywaniu fizycznych ćwiczeń qigong, wraz z doskonaleniem się pod względem moralnym. Natomiast religijny buddyzm zazwyczaj zawiera aspekt dewocjonalny, a także rozgraniczenie na życie monastyczne i laickie, rytuały i obrzędy, ścisłą doktrynę itd. Jednak aby szczegółowo zrozumieć te aspekty w odniesieniu do Falun Gong, należy przyjrzeć się im w szerszym kontekście nauk Falun Gong, co wykracza poza niniejsza krótką charakterystykę. Zachęcamy czytelników do zapoznania się z książką Falun Gong, gdzie ta kwestia jest szczegółowo opisana (link).

Jaki jest cel praktykowania Falun Gong?
Różni ludzie podejmują praktykę z różnymi nastawieniami w umyśle, niektórymi z nich mogą być poprawa zdrowia, zmniejszenie stresu, równowaga emocjonalna, zwiększenie ilości energii w ciele, relaks lub spełnienie duchowe. Najwyższym celem praktykowania Falun Gong, jak jest to nauczone w książce Dżuan Falun, to oświecenie, osiągnięcie duchowej perfekcji i powrót do „pierwotnego, prawdziwego ja” i „osiągnięcie Tao”.

Jakie są korzyści z praktykowania Falun Gong?
Są podobne do tych wymienionych powyżej, włączając m.in. relaks, lepsze zdrowie, brak stresu, poczucie emocjonalnej równowagi, wyższy poziom energii, większą świadomość, duchową realizację.

Czy potrafi wyleczyć takie choroby jak rak?
Zdolność leczenia nie jest właściwym celem praktyki Falun Gong, można powiedzieć że w przypadku sumiennej praktyki jest to raczej efekt uboczny, umożliwiający pełniejsze skoncentrowanie się na praktyce. Ci którzy szczerze praktykują, mówią o licznych korzyściach zdrowotnych, włącznie z kompletną remisją różnorodnych chorób i dolegliwości fizycznych. I rzeczywiście, wiele z tych przypadków obejmuje również różne formy nowotworów.

Kto praktykuje Falun Gong?
Prawie każdy kogo można sobie wyobrazić. Obecnie praktyka jest uprawiana w ponad 100 krajach, z największą liczbą praktykujących w Chinach kontynentalnych. Zróżnicowanie wiekowe sięga od dzieci które zaledwie nauczyły się czytać, aż do emerytów w wieku lat 90, a tło etniczne i społeczne różnią się w takim samym stopniu. Do praktykujących zaliczają się federalni urzędnicy rządowi, kadra wojskowa, policjanci, profesorzy uniwersytetów, naukowcy, rzemieślnicy, doktorzy medyczni, wielu artystów jak również aktorzy i aktorki.

Czy wymagane jest ćwiczenie na zewnątrz?
Nie, chociaż zachęcamy do praktykowania na zewnątrz. Ćwiczenia Falun Gong i medytacja mogą być wykonywane gdziekolwiek i o dowolnym czasie.

Czy muszę znać chiński żeby praktykować?
Nie, nie musisz. Nauki Falun Gong zostały przetłumaczone na ponad 30 języków i instrukcje do ćwiczeń są dostępne również w wielu językach lub mogą być nauczone przez lokalnego wolontariusza.

Jak dużo to kosztuje?
Nie kosztuje nic, w rzeczy samej. Wszystkie książki Falun Gong są udostępnione w internecie za darmo do przeczytania lub ściągnięcia, natomiast drukowane książki są dostępne w większości głównych bibliotek. Ćwiczeń również można się nauczyć za darmo, z internetu. Wszystkie warsztaty Falun Gong, sesje ćwiczeń i inne podobne wydarzenia, są zawsze wolne od opłat.

Jak dużo czasu zabiera nauczenie się?
Ćwiczeń i medytacji można się całkiem dobrze nauczyć w godzinę a czas na dopracowanie ruchów wynosi około tygodnia; by opanować pozycję pełnego lotosu (obydwie nogi skrzyżowane) może to zająć nieco dłużej, lecz nie jest to wymagane na początku. Główne nauki przedstawione w książkach Falun Gong i Dżuan Falun można również przeczytać w niedługim czasie. Oczywiście opanowanie ich jest trwającym całe życie, procesem duchowego rozwoju.

Czy życie zgodnie z naukami Falun Gong jest trudne?
To czy jest to łatwe, bądź trudne jest ściśle indywidualną sprawą. Dla wielu ludzi, ćwiczenia są całkiem łatwe do nauczenia się i są znacznie mniej skomplikowane niż Tai-chi lub większość innych praktyk qigong. Medytacja wydaje się trudniejsza, zwłaszcza przy pełnym skrzyżowaniu nóg. Trudność związana ze stosowaniem nauk w codziennym życiu jest kombinacją wielu osobistych czynników i różni się w znacznym stopniu; ogólnie, dla większości ludzi, zasady Falun Gong są łatwe do zrozumienia, natychmiastowo zapamiętywane i proste do wprowadzenia w życie. Wielu praktykujących mówi że jeśli obydwa elementy – tj. umysł i ciało, są doskonalone razem, postęp może być niesamowicie szybki.

Czy mogę się tym zajmować jeżeli jestem katolikiem/żydem/itp.?
Tak, osoby każdej wiary mogą uczyć się praktyki. To czy w pewnym momencie ktoś postanowi skupić się wyłącznie na praktyce Falun Gong, jest zawsze osobistą decyzją. Wielu buddyjskich mnichów i mniszek, jak również chrześcijan czy innych duchownych można znaleźć pośród praktykujących Falun Gong.

Czy młode dzieci mogą praktykować?
Oczywiście. Wielu rodziców potwierdza że Falun Gong jest wspaniałym źródłem szczęścia w życiu ich dziecka. Wraz z moralną podstawą praktyki, obawy przed problemami społecznymi, jak narkotyki, palenie papierosów, seks przedmałżeński, od których wielu rodziców chciałoby ustrzec swoje dzieci, stają się minionymi zmartwieniami. Wiele dzieci szybko uczy się ćwiczeń i cieszą się z poczucia energii i spokoju które przynoszą; niektórzy rodzice uważają, że Falun Gong jest pierwszą rzeczą która potrafiła uspokoić ich dziecko.

Jak długo należy wykonywać ćwiczenia? Czy zabiera to dużo czasu?
Nie ma tutaj określonego czasu. Pełny zestaw muzyki do ćwiczeń, jeżeli ktoś życzy sobie słuchać jej podczas praktykowania (co jest zalecane) to 60 minut dla czterech pierwszych ćwiczeń, i 60 minut na medytację. Krótsze wersje można pobrać z internetu. Regularna, codzienna praktyka jest oczywiście najlepsza, lecz jakakolwiek ilość, którą można dopasować do codziennego, napiętego planu zajęć – przynosi korzyści.

Jak osoba rozpoczyna praktykę?
Nauki Falun Gong, przedstawione w książkach Falun Gong i Dżuan Falun, można pobrać za darmo z internetu lub znaleźć w księgarniach i bibliotekach. Ćwiczeń można się nauczyć z wideo instruktażowych w internecie, jednak lepsza jest nauka bezpośrednio przez wolontariusza. Najlepszą metodą na nauczenie się jest uczestnictwo w dziewięciodniowych seminariach które są okresowo przeprowadzane w miejscu gdzie znajdują się praktykujący; Zawiera to pokaz wideo wykładów Pana Li uczącego praktyki i instrukcji ćwiczeń, i zwykle trwa to około dwóch godzin każdego wieczora.

Czy Falun Gong jest religijne?
Falun Gong ma pewne podobieństwo z przyjętą na Zachodzie definicją religii, w tym że zawiera systematyczny zestaw ćwiczeń duchowych i nauk które dążą do poprawy moralności, wewnętrznej czystości, i wyższych stanów duchowej realizacji. Jej nauki omawiają, jak większość głównych religii, wyższe sfery i egzystencję innych, wyższych żyć i sił. Jednakże nie zawiera żadnych rytuałów inicjacyjnych które odróżniałyby praktykujących od osoby postronnej; nie posiada struktury instytucjonalnej – brak kościołów czy świątyń do modlitwy, lub miejsc oddania lub czci konkretnego bóstwa i tym podobnych.

Jakie są poglądy polityczne Falun Gong?
Sama praktyka nie posiada żadnych poglądów politycznych. Natomiast opinie polityczne wśród praktykujących są tak różnorodne i zróżnicowane, jakie można znaleźć w każdej społeczności. Niektórzy z nich są członkami partii liberalnych, niektórzy konserwatywnych i różnych pomiędzy nimi.

Polskie Stowarzyszenie Falun Dafa