top

Błędne pojęcie: „Kontrowersyjne”?

Przed rozpoczęciem prześladowań w 1999r. Falun Gong nigdy nie było postrzegane jako „kontrowersyjne” a tym bardziej „heretyckie”.

W latach 1992-1999, Falun Gong było widoczne wszędzie: ponad 70 milionów ludzi podjęło praktykę i zgodnie z raportem gazety New York Times z 26 kwietnia, 1999r., czyniąc to najbardziej popularnym sposobem na poprawę zdrowia i ducha, w historii całych Chin. W większości parków, można było ujrzeć dziesiątki, jak nie setki ludzi, wykonujących ćwiczenia Falun Gong każdego ranka; pośród praktykujących znajdowali się wybitni naukowcy, oficerzy armii, urzędnicy państwowi i uczeni.

Czym Falun Gong wzbudzał tak duże zainteresowanie wśród ludzi? Dlaczego cieszył się taką popularnością? Po pierwsze był to sposób na poprawę zdrowia a także, poprawę ciała, umysłu i charakteru moralnego. Nauczał starożytnych cnót i prowadził do wielu pozytywnych zmian w życiu osób ćwiczących. Można było praktykować bez względu na wiek czy rasę i praktyka była całkowicie darmowa – czyniąc ją ogólnie dostępną dla wszystkich. Praktykujący ćwiczyli publicznie w parkach, natomiast wszystkie nauki, były bezpłatnie udostępnione w internecie.

Z tych względów, Falun Gong często otrzymywał wyróżnienia ze strony różnych organów rządowych, włącznie z Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego i Ministerstwem Zdrowia. Niektórzy urzędnicy widzieli go jako panaceum na problemy zdrowotne starzejącego się narodu.

Kiedy komunistyczne władze w Chinach zdelegalizowały praktykę w 1999r., decyzja ta stanęła w obliczu pewnego problemu, mianowicie uzasadnienia i poprawności tej decyzji, zarówno w kraju, jak i na scenie międzynarodowej – gdyż pomimo tego że Biuro Bezpieczeństwa Publicznego trzykrotnie przeprowadzało dochodzenie, to w grupie nie odkryto żadnych nielegalnych działań.

Jakie było rozwiązanie partii? Z demonizować grupę przy użyciu kampanii kłamstw w państwowych mediach oraz intensywne działania PR za granicą. To również służyło innemu celowi, mianowicie aby odwrócić uwagę od realnych i naglących problemów społecznych, nie wspominając już o rządowej korupcji, która była kluczowym problemem w Chinach.

Trzecią metodą było ciągłe powtarzanie przez organy partii że Falun Gong jest destrukcyjne, nikczemne i niebezpieczne. Te trzy podejścia warto wziąć pod rozwagę.

Po pierwsze, wszystkie określenia dyskredytujące Falun Gong zostały stworzone przez Partię, po tym zdecydowała się prześladować grupę.

Po drugie, niezależni dziennikarze którzy starali się przeprowadzić dochodzenie w tej sprawie, byli dręczeni, grożono im, a nawet byli aresztowani; kiedy udało im się dotrzeć do źródeł informacji, partia starała się dowieść że były fałszywe lub nawet sfabrykowane.

Po trzecie, dlaczego takie zarzuty nie zostały przedstawione w ponad 100 niekomunistycznych krajach gdzie Falun Gong jest otwarcie praktykowane? Na Tajwanie, w kraju gdzie setki tysięcy ludzi uczyniły Falun Gong, częścią ich codziennego życia, demokratyczny rząd nadał Falun Gong wiele wyróżnień i wyrazów uznania.

A więc, co jest prawdziwym problemem? Bezwzględne łamanie praw człowieka przez komunistyczne władze w Chinach, wymierzone w apolitycznych, miłujących pokój i żyjących zgodnie z prawem obywateli.

Władze Pekinu wolą żebyś pytał kim ci ludzie są, aniżeli o to, jak są traktowani.

Polskie Stowarzyszenie Falun Dafa