top

Błędne pojęcie: „Polityczne”?

Władze chińskie lubią twierdzić że Falun Gong stało się polityczne i to określenie nawet trafiło do niektórych opisów praktyki. Podtekst tego określenia mówi że, Falun Gong rzekomo „się sprzedało”, czyli odeszło od swoich przekonań, wkraczając na scenę polityczną.

Stwierdzenie to jest problematyczne pod kilkoma względami. Pierwszym i najbardziej podstawowym faktem, który warto wziąć pod rozwagę jest to że Falun Gong jako grupa, ani teraz, ani w jakimkolwiek innym czasie, nie posiadała politycznych aspiracji. Nie jest też przeciwna, ani nie wspiera żadnej szczególnej jednostki politycznej, włącznie z chińskim reżimem. Również nie opowiada się za żadnym konkretnym systemem politycznym.

To co stara się zrobić, to raczej udokumentowanie i ujawnienie zbrodni przeciwko ludzkości, której praktykujący są poddawani w Chinach. Czynienie tego, nie jest aktem politycznym.

Tak się składa, że sprawcą tych nadużyć jest chińska partia komunistyczna – jednostka zdecydowanie polityczna. Tak więc w okolicznościach kiedy praktykujący Falun Gong dokumentują przykłady tortur i zbrodni, a także demaskują sprawcę tych czynów, piętnują jednostkę polityczną.

To nie zmienia charakteru tego działania ani jej motywu. Impuls do działania pozostaje nie zmieniony, podobnie jak matka która woła o pomoc kiedy ktoś porwał jej ukochanego syna. Jeżeli porywacz był lokalnym politykiem, nie oznacza to że kobieta wołając o pomoc angażuje się politycznie, a tym bardziej że posiada jakieś aspiracje polityczne. Również nie oznacza to że jej matczyna natura przekształciła się w coś mniej szlachetnego. Rzeczywiście, jej płacz był umotywowany niczym innym, aniżeli jej matczyną miłością.

W tym samym nurcie, dystrybucja ulotek przez działaczy Falun Gong, nie jest umotywowana chęcią zysku osobistego, a tym bardziej dążeniem do władzy. Wręcz przeciwnie, świadczy ona o trosce o dobro innych ludzi, którzy cierpią i są postawieni w niebezpiecznej sytuacji. Jest to aktem współczucia, co jest w pełni zgodne z naukami Falun Gong.

Sytuacja wygląda podobnie nawet w przypadku tych, pozornie, najbardziej politycznych gestów. Na przykład, gdy praktykujący rozdają publikację pt. Dziewięć Komentarzy na temat Partii Komunistycznej – by ujawnić naturę komunistycznego reżimu –  czyn jest zrodzony z podobnego motywu, którego korzeniem jest troska o dobro innych, a mianowicie o chińskich obywateli.

Tak samo jest w przypadku pozwów stosowanych przeciwko kluczowym urzędnikom, którzy są odpowiedzialni za prześladowania. Nie jest to dążenie do obalenia urzędnika z wysokiego stanowiska, ale w celu ograniczenia bestialskich czynów, które są wykonywane zgodnie z jego rozkazami. Jeżeli z własnej woli zaprzestanie dopuszczania się tych zbrodni, ostatecznie pozew również dla niego będzie miał korzystny efekt.

Jeżeli implikacje takich działań są polityczne – jak np. zmniejszenie poparcia dla partii, to jest to jednym z wielu różnorodnych tego skutków, natomiast nie jest to głównym celem.

Polskie Stowarzyszenie Falun Dafa