top

Błędne pojęcie: „Koniec Świata”?

Czy nauki Falun Gong wypełnione są złowrogimi i mrocznymi przepowiedniami o „końcu świata”, tak jak twierdzą rządowe, chińskie media?  Czy dzielą apokaliptyczną wizję, tak jak przedstawiło to kilku dziennikarzy?

Zdecydowanie nie.

Założyciel Falun Gong, Pan Li Hongdży, raczej wprost wyraził się na ten temat. Na pierwszym międzynarodowym spotkaniu praktykujących Falun Gong w Ameryce Północnej w 1998r., Pan Li zaadresował tą kwestię bezpośrednio, stwierdzając że pojęcie, że świat zbliża się do swojego końca, jest po prostu niedokładne.

Chińskie media zignorowały ten fakt, starając się wykorzystać nieznajomość Falun Gong w zachodnim społeczeństwie. Państwowy aparat partyjny liczył na to że wskutek jego działań, określenie „sekty” zostanie przyjęte, dzięki czemu będzie można przypisać temu wachlarz negatywnych atrybutów które się z tym określeniem kojarzą.

To co Pan Li opisał w pewnym miejscu, i to mogło wprowadzić w błąd zachodnich dziennikarzy, to prawdopodobieństwo występowania katastrof naturalnych i nieszczęść które przytrafiają się na Ziemi. Ta zasada, jak wyjaśnił Pan Li, jest zgodna z myślą buddyjską która postrzega wszechświat jako jednostkę która cyklicznie przechodzi przez etapy powstawania, zastoju, degeneracji i zniszczenia.

Inne wykłady odnosiły się do tego że nadejdzie czas kiedy osoby zaangażowane w prześladowanie Falun Gong, lub te, które w tej sprawie podzielają pogląd partii komunistycznej, zostaną pociągnięte do odpowiedzialności przez siłę wyższą.

Każdy z tych fragmentów musi być oczywiście rozpatrywany w pełnym kontekście. W dodatku do tego, można również znaleźć odniesienia do procesu kosmicznej rekonstrukcji, który uważa się, że jest w toku.

Eseje tworzone przez praktykujących Falun Gong, podobnie są wypełnione żywym przykładem osobistej przemiany i nadziei na nadchodzące jutro. Wielu z tych ludzi jest aktywnie zaangażowanych w eksploracje kulturalne i postrzega obecny czas jako okres nowej artystycznej twórczości oraz odrodzenia.

Inni kupują domy, zakładają rodziny, aspirują do nowych prac i inwestują swoje oszczędności, podobnie jak każdy inny, który z nadzieją patrzy w przyszłość.

Powiązane artykuły/linki :
Odnowa kulturalna
Parada Kultury

Polskie Stowarzyszenie Falun Dafa