top

Błędne pojęcia

Poniżej znajduje się pięć fałszywych sformułowań sfabrykowanych przez partię i rozprzestrzenianych na świecie.

Głosy na temat Falun Gong różnią się w niesłychanym stopniu, tak bardzo że mogą być dezorientujące. Jeśli jesteś skłonny do stwierdzenia że prawda musi leżeć „gdzieś pośrodku”, to dla dobra sprawy, zalecamy zapoznać się z niniejszym materiałem.

W tym rozdziale przeprowadzamy szczegółową analizę pięciu stwierdzeń stosowanych przez chiński aparat medialny pod kierownictwem Ministerstwa Propagandy (zobacz odnośniki poniżej), które zostały uformowane by dosłownie zniekształcić prawdę. Zgodnie z raportem gazety Washington Post z sierpnia 2001r., „propaganda” jest jednym z trzech elementów kampanii, służącym do zniszczenia Falun Gong; tortury i pranie mózgu to dwa pozostałe elementy.

Niewielu ludzi w zachodnich społeczeństwach uświadamia sobie fakt, że dokładnie po to by zniesławić i wzbudzić podejrzenia wobec praktyki Falun Gong, tworzona przez Partię propaganda została rozpowszechniona również na zachodzie. Celem jest by udaremnić jakiekolwiek wsparcie dla prześladowanej grupy.

1. Kontrowersyjne?
2. Koniec świata?
3. Nietolerancyjne?
4. Polityczne?
5. Sekta?

Polskie Stowarzyszenie Falun Dafa