top

Falun Gong według dat

13 maja, 1951
Li Hongzhi, założyciel Falun Gong, urodził się  w Chinach, w mieście Gongzhuling, w prowincji Jilin.

Początek lat osiemdziesiątych.
W Chinach olbrzymią popularność zdobywają sobie ćwiczenia określane jako czikung. Miliony ludzi uprawiają podobne do tradycyjnego tai chi, ćwiczenia zdrowotne, zapełniając o świcie parki całego kraju. Na podstawie doniesień wiemy, że około 2000 różnorodnych dyscyplin czikung, praktykowanych jest przez dziesiątki milionów ludzi. Wiele książek, czasopism a także badania naukowe poświęcone są czikung.

Pozytywny wizerunek Falun Gong znacznie zyskuje na wartości.

27 grudnia, 1993
Pan Li zostaje nagrodzony Honorowym Certyfikatem przez Chińską Fundację Jianyi Yongwei (中华见义勇为基金会), instytucję afiliowaną przy Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. (Image)

1984
Pan Li od 5-go roku życia praktykował w odosobnieniu dyscyplinę  Falun Xiufo Dafa, która była przekazywana z mistrza na ucznia. W celu udostępnienia jej wielu ludziom Pan Li dokonał modyfikacji tej dyscypliny. W ten sposób zostało stworzone Falun Gong.

1989
Rozpoczyna się ponad dwuletni okres prób i obserwacji, w których Pan Li instruuje na osobności kilku uczniów w celu ocenienia, czy Falun Gong nadaje się do rozpowszechniania w społeczeństwie.

13-22 maja, 1992
Pan Li po raz pierwszy publicznie naucza Falun Gong w mieście Changchun, w północno-wschodnich  Chinach, – ówczesnym miejscu zamieszkania Pana Li. Wzięło w nim udział  około180 osób. Zaraz po tym pojawiają się publiczne „punkty ćwiczeń”, gdzie zwolennicy Falun Gong zbierają się razem by wspólnie wykonywać ćwiczenia.

1992- 1994
Pan Li podróżuje po Chinach dając 54 przemówienia oraz serie wykładów na temat Falun Gong. Zajęcia trwają zwykle 8-10 dni po dwie godziny dziennie. Seminaria są często organizowane przez samorządy lokalne, prowadzące organizacje ”czikung”. Ilość uczestników na zajęciach waha się od kilkuset do ponad 6000.

Wrzesień 1992
Falun Gong jest oficjalnie uznane za jedną z dyscyplin czikung (gongpai) przez administrację Chińskiego Stowarzyszenia Badań Naukowych Czikung. Stowarzyszenie to wydaje pozwolenie na nauczanie Falun Gong w całym kraju.

1992
Pan Li zostaje formalnie uznany przez Chińskie Stowarzyszenie Badań Naukowych Czikung za ”Mistrza Czikung”

12-21 grudnia, 1992
Pan Li oraz kilku wybranych uczniów w 1992r biorą udział w Azjatyckich Targach Zdrowia w Pekinie, mających miejsce w Narodowym Budynku Handlowym w strefie Dabeiyao. Pan Li otrzymuje najwięcej nagród spośród wszystkich mistrzów biorących udział w targach, co zapowiada przyszłą obecność Falun Gong na scenie czikung.

Kwiecień 1993
Pierwsza książka nauczająca praktyki, Zhonguo Falungong (中国法轮功, Chińskie Falun Gong) zostaje opublikowana przez Wojskową Drukarnię Yiwen (军事谊文出版社), czyniąc tym samym praktykę osiągalną dla znacznie szerszej publiczności. Poprawiona wersja zostaje wydana w grudniu tego samego roku.

30 lipca, 1993
Zostaje ustanowione Chińskie Stowarzyszenie Badań Falun Gong (中国法轮功研究会 ) za aprobatą Chińskiego Stowarzyszenia Badań Naukowych Czikung.

31 sierpnia, 1993
Podczas trzeciej narodowej konferencji Chińska Fundacja Jianyi Yongwei (中华见义勇为基金会), instytucja związana z Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego, pisze list uznania dla nagrodzonych członków Fundacji  za osiągnięcia w leczeniu qigong (Image).

21 września, 1993
Obywatelski Dziennik Bezpieczeństwa Publicznego, publikacja w ramach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego pisze artykuł chwalący Pana Li za jego wkład „w promowanie tradycyjnego zwalczania przestępczości przez chińskich obywateli poprzez ich cnotę, dbałość o ochronę porządku oraz bezpieczeństwa publicznego, a także w promowaniu prawości w społeczeństwie.”

11–20 grudnia, 1993
Pan Li oraz wybrani uczniowie ponownie biorą udział w Azjatyckich Targach Zdrowia  organizowanych tym razem w Sanyuanqiao, Międzynarodowym Centrum Ekspozycji. Praktyce Falun Gong przyznanych zostaje kilka nagród, w tym za „Poszerzanie Granic Nauki”, „Specjalną Złotą Nagrodę” oraz „ Najbardziej Uznanego Mistrza Czikung” (Image).

Kwiecień, 1994
Magazyn „Okno na Literaturę i Sztukę” (文艺之窗), miesięcznik, publikuje pierwszy z trzech artykułów o Falun Gong.  Praktyka coraz częściej znajduje się w wiadomościach, przede wszystkim ze względu na jej korzyści zdrowotne oraz sprzyjanie cnotom obywatelskim. (Sample listing).

6 maja, 1994
Pan Li zostaje uznany przez Stowarzyszenie Badań Naukowych Czikung Prowincji Jilin za “Wielkiego Mistrza Czikung”.

3 sierpnia, 1994
Miasto Huston w Texasie ogłasza Pana Li “Ambasadorem Dobrej Woli” oraz “Obywatelem Honorowym” (link) za jego ”bezinteresowną służbę dla dobra społeczeństwa oraz dobrobytu ludzkości”. Są to pierwsze wyróżnienia z setek, którymi został uhonorowany Pan Li oraz Falun Gong w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz na całym świecie. (Full Listing)

Wrzesień 1994
Pierwsze kasety instruktażowe (uczące ćwiczeń i medytacji) opublikowane są pod patronatem Pekińskiej Telewizji Art Center Publishing House.

31 grudnia, 1994
Ostatnie publiczne nauczanie Falun Gong zostało wygłoszone w mieście Dalian w północno-wschodnich Chinach. Uczestniczyło w nim około 6600 osób.

Styczeń, 1995
Dżuan Falun (转法轮),  książka na temat praktyki zawierająca kompletną naukę Falun Gong została opublikowana przez Radiotelewizyjną Chińską Stację nadawczo prasową (中国广播电视出版社). Uroczystość publikacji odbyła się 4 stycznia w audytorium Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.

Kwiecień 1995
Pan Li otrzymał propozycję od Chińskiego Narodowego Komitetu Sportowego, Ministerstwa Zdrowia Publicznego oraz Chińskiego Stowarzyszenia Badań Naukowych Czikung, aby wspólnie ustanowić Falun Gong “zrzeszeniem“, które by nadzorowało ogólnokrajową promocję oraz nauczało praktyki. Pan Li odrzucił ofertę chcąc najprawdopodobniej pozostawić praktykę wolną od zawiłości i wpływów politycznych.

13 marca, 1995
Pan Li zaczyna nauczać Falun Gong za granicą, począwszy od wykładu danego w Chińskiej Ambasadzie w Paryżu [M1] zainicjowanego na zaproszenie chińskiego ambasadora we Francji. Pełny, 7-dniowy wykład zaczyna się tego wieczora w Paryżu, a następnie druga seria w maju w Szwecji.

1996
Kiedy Falun Gong robi się coraz bardziej popularne, pojawiają się pierwsze oznaki nacisku ze strony państwa. W styczniu, marcu i kwietniu Dżuan Falun znajduje się na liście bestsellerów w pekińskim Youth Daily (北京青年报). Krótko po tym, od 24 lipca książki Falun Gong zostają zakazane przez Chińskie Biuro Publikacji Wiadomości (新闻出版署), z Ministerstwa Propagandy. Dokument zarzuca Falun Gong “szerzenie zabobonów.” Tego samego roku Pan Li przeprowadza się do Stanów Zjednoczonych Ameryki.

W połowie lat 90-tych, miejsca ćwiczeń Falun Gong takie jak w Guangzhou były powszechne w całych Chinach.

Marzec 1996
Falun Gong wycofuje się z Chińskiego Stowarzyszenia Badań Naukowych Czikung ze względu na różnice filozoficzne oraz obawy Pana Li związane ze sposobami wykorzystania praktyki.

Kwiecień 1996
Byli działacze Chińskiego Stowarzyszenia Badań Falun Gong zaczynają proces formalnej rejestracji trzech innych podmiotów administracyjnych. Wszystkie wnioski zostają odrzucone.

17 czerwca
Po raz pierwszy w poważnym państwowym dzienniku Guangming opublikowany zostaje artykuł krytykujący Falun Gong.

1997
Chińskie Biuro Bezpieczeństwa Publicznego przeprowadza dochodzenie mające na celu sprawdzenie, czy Falun Gong powinno zostać uznane  za “heretycką naukę“ (邪教, i.e., “kult”). Oficerowie śledczy wnioskują “nie znaleziono jakichkolwiek dowodów”

1998-1999
Ataki na Falun Gong nasilają się w mediach publicznych, w tym samym czasie nadal pojawiają się też pozytywne raporty sugerujące tym samym podział wśród chińskich liderów politycznych. Falun Gong odpowiada na krytykę odwiedzając, a czasami składając petycje w lokalnej gazecie lub stacji telewizyjnej, poszukując zarazem większej ścisłości w zakresie reportaży. Tego rodzaju wydarzenia miały miejsce w Pekinie, Tianjin, Guangzhou oraz innych większych miastach.

21 lipca, 1998
Biuro nr 1 Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wydaje Dokument [1998] Nr 555 zatytułowany: „Obwieszczenie dochodzenia w kwestii Falun Gong,” twierdząc, że Falun Gong jest heretyckim kultem. Ministerstwo zaczyna serię badań szukając dowodów w celu poparcia wniosku. Oznaczało to podsłuchiwanie linii telefonicznych, monitorowanie wolontariuszy, nachodzenie domów, konfiskaty rzeczy osobistych, różne (bezprawne) formy molestowania przez chińską policję, włączając w to zakłócanie porannych ćwiczeń przy użyciu armatek wodnych oraz zamknięcia niektórych miejsc ćwiczeń. Zdarzają się przypadki przeszukiwań domów praktykujących.

Grudzień 1998
Badania przeprowadzone przez Chińską Państwową Komisję Sportową szacują, że ponad 70 milionów ludzi w Chinach praktykuje Falun Gong.

druga połowa 1998
Qiao Shi, który właśnie zakończył kadencję jako przewodniczący Stałego Komitetu Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych oraz służył w Biurze Politycznym, po otrzymaniu lawiny listów sygnalizujących niepokój, przeprowadził własne dochodzenie we współpracy z innymi wyższymi rangą członkami Kongresu w sprawie zarzutów Dokumentu 555. Po miesiącach śledztwa zespół stwierdza, że “Falun Gong przynosi setki korzyści dla chińskiego ludu i całego narodu oraz nie przynosi ani odrobiny szkody.”

Maj-Październik 1998
Chińska Państwowa Komisja Sportowa wszczyna własne dochodzenie w sprawie Falun Gong. Prowadzący śledztwo, wysłany do północno-wschodnich Chin oznajmia: “Jesteśmy przekonani, że ćwiczenia oraz efekty, jakie Falun Gong przynosi są wyśmienite. To spowodowało niezwykle dużą poprawę stabilności oraz etyki społecznej. To powinno zostać odpowiednio potwierdzone.”

14 kwietnia, 1999
Urzędnik z Chińskiej Narodowej Komisji Sportowej, rozmawiając z U.S News & World Report oznajmia, że około 100 milionów osób mogło podjąć się praktyki. Urzędnik podkreśla, że koszty jakie praktyka zaoszczędza dla chińskiego krajowego systemu opieki zdrowotnej świadczą, że “Premier Zhu Rongji jest bardzo z tego zadowolony”.

25 kwietnia, 1999
Około 10000 zwolenników Falun Gong gromadzi się  przed Centralnym Biurem Apelacyjnym sąsiadującym z  Zhongnanhai, siedzibą władz politycznych w Pekinie. Przedmiotem apelacji była sprawa aresztowania oraz pobicia 45 praktykujących Falun Gong, poprzedniego dnia w Tianjin przez Publiczne Biuro Bezpieczeństwa – grupę  SWAT z Tianjin.

26 kwietnia, 1999
W artykule  zatytułowanym “Rosnąca grupa stanowi dylemat dla Chin” Zrzeszona Prasa stwierdza, że chińskie Falun Gong ma “więcej członków niż KPCh –  przynajmniej 70 milionów zgodnie z tym, co donosi Narodowa Administracja Sportowa. „Dwie historie umieszczone w New York Times następnego dnia przedstawiają liczbę ćwiczących Falun Gong podawaną przez Chiński Rząd jako 70 milionów. Artykuł stwierdza, że “nawet oszacowana przez Chiński Rząd liczba praktykujących Falun Gong jest większa niż liczba członków KPCh”.

10 czerwca, 1999
Na żądanie przewodniczącego KPCh – Jiang Zemina zostaje założone Biuro 610. Jego zadaniem jest planowanie, organizowanie oraz przeprowadzanie kompleksowego niszczenia Falun Gong. 20 lipca 1999r. w całych Chinach dziesiątki czołowych wolontariuszy Falun Gong zostaje aresztowanych, a ich domy zostają splądrowane przez policję. W odpowiedzi na to dziesiątki tysięcy praktykujących udaje się do Centralnego Biura Apelacyjnego.

22 lipca, 1999
Falun Gong zostaje oficjalnie zakazane przez komunistyczne władze Chin. Masowe aresztowania następują jedno po drugim wraz z plądrowaniem, porwaniami oraz konfiskatą materiałów związanych z Falun Gong . Zsynchronizowana, ogólnokrajowa propaganda zostaje rozpoczęta. W odpowiedzi miliony ludzi składają petycje do chińskiego rządu, wielu podróżuje do Pekinu.

Polskie Stowarzyszenie Falun Dafa