top

Archive | Newsletter

Fałszywe wiadomości e-mail rozsyłane do urzędników państwowych

Fałszywe wiadomości e-mail rozsyłane do urzędników państwowych Chińscy agenci rozsyłają sfałszowane wiadomości e-mail do przedstawicieli zachodnich rządów w imieniu praktykujących Falun Gong. Wiadomości o dziwnej treści są częścią kompleksowej strategii zniesławienia Falun Gong. W szeroko zakrojonej próbie zniesławienia Falun Gong w oczach Zachodnich polityków, pojedyncze jednostki w Chinach wysyłały e-maile do biur senatorów USA, jak […]

Continue Reading ·

Esej „Słowa Płynące z Serca” Gao Zhishenga

Esej chrześcijańskiego prawnika ds. obrony praw człowieka – Gao Zhishenga Przedruk eseju „Słowa Płynace z Serca” W eseju napisanym przez zaginionego chińskiego prawnika Gao Zhishenga, który zajmował się prawami człowieka, aktywista mówi, że przez ostatnie 3,5 roku chińskie władze „pokładały ogromną ilość zasobów ludzkich, środków materialnych i funduszy, wraz z zastosowaniem najbardziej bezlitosnych metod by […]

Continue Reading ·

Oświadczenie CIFD na Dzień Kobiet

Przemoc wobec kobiet – narzędzie „transformacji” stosowane przez partię komunistyczną Oświadczenie Centrum Informacyjnego Falun Dafa na międzynarodowy Dzień Kobiet 25-letnia nauczycielka przedszkola niezdolna do chodzenia po brutalnym gwałcie z zastosowaniem kija od miotły w obozie pracy w prowincji Hebei (więcej). Utalentowana studentka Uniwersytetu Tsinghua doprowadzona do szaleństwa z powodu napaści seksualnych i gwałtów (więcej). Kobieta […]

Continue Reading ·

Praktykującemu Falun Gong grożą tortury

Qiao Yongfang który odbywa karę wiezienia w Chinach za praktykowanie pokojowej dyscypliny jaką jest Falun Gong potrzebuje opieki medycznej. We wrześniu został przeniesiony do specjalnego oddziału więzienia. Amnesty International wznosi apel ; więzionemu grożą tortury oraz złe traktowanie. Qiao Yongfang jest starszym praktykującym Falun Gong, w wieku około 60 lat. 6 sierpnia został skazany na 3 […]

Continue Reading ·

Komisja Kongresu USA ds. Chin: Sprawozdanie Roczne informuje o prześladowaniach Falun Gong w czasie World Expo Szanghaj 2010

10 października: Z sekcji dot. wolności religijnej: „Shanghai World Expo 2010, odbywający się od maja do października 2010 roku, stał się dla chińskiego rządu pretekstem, uzasadniającym stałe represje wobec praktykujących Falun Gong w imię zapewnienia „bezpieczeństwa” w czasie organizacji światowego wydarzenia. Rzeczywistą przyczyną jednak było wykrycie i ukaranie praktykujących Falun Gong. Podczas Expo w Szanghaju, […]

Continue Reading ·
65 spotkanie ONZ mające miejsce w siedzibie głównej w Nowym Jorku, składające się z 192 przedstawicieli państw

ONZ karci Chiny za używanie stygmatu kultu

W czwartek, 21 października, 2010, ONZ Sprawozdawca Specjalny ds. Wolności Religii i Wyznania prof. Heiner Bielefeldt po raz kolejny zwrócił uwagę świata, na sprawę prześladowań Falun Gong.  Podczas swojego wystąpienia na 65. Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, które odbyło się w Nowym Jorku, podczas wypowiedzi wyraźnie oskarżył Chiny za piętnowanie Falun Gong i innych małych wspólnot mianem […]

Continue Reading ·

STOP prześladowaniom Falun Gong w Chinach! 20 lipca 1999 – 20 lipca 2010… to już 11 lat!

Wtorek 20 lipca 18:00 – protest przed Ambasadą Chińskiej Republiki Ludowej, ul. Bonifraterska 1 Sobota 24 lipca 12:00 – akcja informacyjna o prześladowaniach Falun Gong w Chinach, Plac Zamkowy POKAZ ĆWICZEŃ I MEDYTACJI                        PETYCJE ZNICZE                                                      WYSTAWA PLAKATÓW TRANSPARENTY                                           PRZEMÓWIENIA W sytuacji, gdy praktyka Falun Gong cieszy się uznaniem w ponad 70 krajach na świecie, […]

Continue Reading ·

Pilny apel: praktykującemu Falun Gong w Anhui porwanemu z szanghajskiego lotniska grożą tortury

Według wiarygodnych źródeł z Chin, praktykujący Falun Gong, który został uprowadzony 18 lutego na Szanghajskim Międzynarodowym Lotnisku Pudong na trasie do Stanów Zjednoczonych, przebywa obecnie w areszcie Biura Bezpieczeństwa Publicznego w prowincji Anhui. Centrum Informacyjne Falun Dafa wzywa międzynarodową społeczność do podjęcia natychmiastowych działań w celu niezwłocznego uwolnienia przetrzymywanego oraz jego bezpiecznego przewiezienia do Stanów […]

Continue Reading ·

Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych nawołuje do powstrzymania prześladowań Falun Gong w Chinach – rezolucja 605

Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych 16 marca wydała rezolucję, nawołującą Komunistyczną Partię Chin (KPCh) do zakończenia ponad dziesięcioletniej kampanii prześladowczej wobec Falun Gong oraz wyraziła swoją solidarność z ofiarami prześladowań w Chinach. Rezolucja 605 dotyczy „kontynuacji prześladowań praktykujących Falun Gong w Chinach, w okresie jedenastolecia kampanii prowadzonej przez Komunistyczną Partię Chin, w celu represji ruchu duchowego […]

Continue Reading ·

Polskie Stowarzyszenie Falun Dafa