top

Rosja ulega naciskom Chin i coraz bardziej prześladuje Falun Gong

– Sytuacja Falun Gong w Rosji
– Poparcie Parlamentu Europejskiego
– Protesty przed ambasadą Federacji Rosyjskiej w Warszawie

W ciągu najbliższego tygodnia Sąd Najwyższy w Rosji ma wydać ostateczny werdykt, czy publikacje związane z Falun Gong, m.in. główna książka „Dżuan Falun” autorstwa Li Hongdży i „Raport w sprawie zarzutów o grabież narządów wewnętrznych od praktykujących Falun Gong w Chinach” autorstwa Davida Kilgoura i Davida Matasa, zostaną uznane za literaturę ekstremistyczną. Jeśli Sąd Najwyższy podtrzyma decyzję Sądu w Krasnodarze, to książki te podlegać będą konfiskacie, a za ich posiadanie będzie groziła kara do 3 lat więzienia. Jednocześnie będzie to pierwszy krok do wprowadzenia oficjalnych prześladowań wobec Falun Gong na terenie Federacji Rosyjskiej. Ten proces jest ostatnim legalnym proceduralnym krokiem w Rosji, w ramach którego ramach rosyjscy praktykujący Falun Gong mogą jeszcze bronić swoich praw do wolności słowa i przekonań.

Podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu 2-5 lipca, list wzywający władze rosyjskie do zagwarantowania fundamentalnych praw praktykujących Falun Gong na terenie Federacji Rosyjskiej oraz potępiający władze ChRL za eksportowanie prześladowań wobec praktykujących Falun Gong do innych krajów, takich jak Rosja, został podpisany przez wielu wspierających parlamentarzystów , m.in. takich jak:

– Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Edward McMillan Scott
(wywiad nt. sytuacji Falun Gong w Rosji z Edward McMillan Scottem: http://www.youtube.com/watch?v=sG-RXAczLW0)

– Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Isabelle Durant
– Wiceprzewodniczący delegacji współpracy parlamentarnej UE-Rosja Werner Schulz

Czy polskich przedstawicieli:
– Członek delegacji do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową Marek Gróbarczyk
– Członek partii Europa Wolności i Demokracji Jacek Włosowicz

Trudności, którym stawiają czoła rosyjscy praktykujący Falun Gong, zaczęły się 16 lutego 2001 roku, gdy prezydent Rosji Władimir Putin i ówczesny przywódca Chin oraz architekt prześladowań Falun Gong Jiang Zemin podpisali traktat „O dobrym sąsiedztwie, przyjaźni i współpracy pomiędzy Federacją Rosyjską a ChRL”. Artykuł nr. 8 w/w. traktatu umożliwił rosyjskim władzom utrudnianie różnych aktywności praktykującym Falun Gong w Rosji.

Członkostwo w Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SOW) stało się okazją dla władz Rosji do traktowania praktykujących Falun Gong jako międzynarodowych terrorystów i wykorzystywania wobec nich krajowych służb bezpieczeństwa. Podstawa prawna antyterrorystycznych działań SOW narusza konwencje ONZ i określa, że terrorystą może być osoba, która wystarczy, że ma pewne poglądy ideologiczne. Uznaje też działania terrorystyczne za skierowane przeciwko państwu, nie tylko obywatelom.

Na przestrzeni kilku lat odnotowano poważne naruszenia praw praktykujących Falun Gong przez władze rosyjskie, które wynikały również z nacisków reżimu chińskiego, by wprowadzić w Rosji zakaz wobec Falun Gong.

1. Dnia 27 października 2011 r. Sąd Rejonowy w miejscowości Pierwomajski w Krasnodarze uznał za ekstremistyczne, następujące materiały związane z Falun Gong:

– główną książkę Falun Gong „Dżuan Falun” autorstwa Li Hongdży,
– „Krwawe Żniwo” – raport dotyczący grabieży organów wewnętrznych od    praktykujących Falun Gong w Chinach autorstwa kanadyjskich obrońców praw człowieka Davida Kilgoura i Davida Matasa,
– ulotki Falun Gong.

2. Zakaz aktywności organizowanych przez praktykujących Falun Gong, w oparciu o artykuł nr.8 traktatu przyjaźni między Rosją i Chinami. pomija fakt, że Falun Gong jest oficjalnie zarejestrowaną i działającą legalnie organizacją w 6 regionach Rosji i mimo, że nie znaleziono żadnych dowodów na potwierdzenie oszczerczych listów ambasady ChRL, praktykujący Falun Gong są traktowani jako międzynarodowi terroryści.

3. Przymusowe deportacje do ChRL obywateli chińskich, którzy są praktykującymi Falun Gong i którzy od wielu lat żyli wraz z rodzinami na terenie Rosji, np. kobieta, dziecko i mężczyzna w podeszłym wieku, który był zarejestrowany przez Czerwony Krzyż jako osoba wymagająca międzynarodowej ochrony. Grozi im po powrocie śmiertelne niebezpieczeństwo.

4. Zakaz wjazdu na teren Rosji (bez podania przyczyny) praktykujących Falun Gong, którzy są obywatelami innych krajów. Wielu zostało cofniętych na granicy.

5. Odmowa rejestracji organizacji i mediów założonych przez praktykujących Falun Gong w różnych regionach Rosji.

6. Dystrybucja dostarczanych przez ambasadę ChRL materiałów propagandowych wśród regionalnych i federalnych urzędników rosyjskich.

Zwracamy się do polskich przedstawicieli władz, mediów, organizacji i działaczy praw człowieka by wezwały władze rosyjskie do zaprzestania bezprawnych represji wobec praktykujących Falun Gong w Rosji.

Protesty przed ambasadą Federacji Rosyjskiej w Warszawie odbędą się
w dniach 11-12.07.2012 w godzinach 17:30 – 19:00.

Wzywamy pilnie międzynarodowe instytucje do zwrócenia uwagi na sprawę toczącą się w Sądzie Najwyższym i umożliwienie zapewnienia podstawowych praw praktykującym Falun Gong w Rosji, tak aby mogli bez otwarcie i bez przeszkód wyznawać swoje przekonania i czytać książkę „Dżuan Falun” – niegdyś bestseller w Chinach, obecnie przetłumaczony na ponad 40 języków i czytany przez ponad 100 mln ludzi w 114 krajach.

Polskie Stowarzyszenie Falun Dafa