top

Praktyka

Poranne ćwiczenia w Chengdu, centralne Chiny. Zdjęcie zrobione w 1998r.

Podczas gdy podjęcie praktyki i nauczenie się Falun Gong jest całkiem proste – zestaw ćwiczeń, medytacja i życie zgodnie z zasadami moralnymi – niemniej jednak zawiera to wiele aspektów i podobieństw z chińskimi sztukami, starożytnego pochodzenia.

Przede wszystkim, Falun Gong można rozumieć jako praktykę – coś co jest robione regularnie i wprowadza się w życie. Praktyka ma na celu wprowadzenie pozytywnych zmian i wzmocnienia tego co już jest dobre w ciele, duszy i umyśle.

W Falun Gong, ciało hartowane jest w najbardziej bezpośredni sposób poprzez regularne wykonywanie czterech łagodnych ćwiczeń i medytacji. Ćwiczenia qigong spopularyzowane po okresie Rewolucji Kulturalnej w Chinach, w latach 1980-ych, przypominają nieco formę ćwiczeń Tai-chi i ich działanie, podobnie, odbywa się przede wszystkim na poziomie energetycznym ciała. Niektórzy odnosząc się do qigong (wym. czi-gong) rozumieją to jako „Chińskią jogę”.

Falun Gong reguluje ciało na poziomie energetycznym, równocześnie usuwając zatory i nieczystości w ciele, które mogą zagrażać zdrowiu i wpływać na dobre samopoczucie. Na głębszych poziomach, praktyka dzięki swym unikalnym cechom rozwiązuje bardziej fundamentalne przyczyny chorób i psychicznego cierpienia (np. czarną subtancję zwaną karmą). Medytacja przyspiesza proces przemiany i jednocześnie wzmacnia działanie poszczególnych cech praktyki dla ciała i umysłu.

Liczne instytucje zdrowotne przeprowadzając badania kliniczne, włącznie z tymi zarejestrowanymi i zweryfikowanymi przez wiodące placówki medyczne, zaczęły potwierdzać pozytywne i znaczące korzyści zdrowotne, które tak wielu ludzi przypisuje praktyce. Wiele osób chcąc podzielić się tym z innymi, napisali o swoich doświadczeniach, które można przeczytać w internecie.

Do charakterystycznych korzyści zdrowotnych opisywanych przez ludzi możemy zaliczyć: zwiększenie ilości energii i zmniejszenie zmęczenia, poprawę zdrowia, większą odporność na choroby, lepszy sen, równowagę emocjonalną, wyciszenie, pozytywne podejście do życia, poprawę relacji towarzyskich, większa samoświadomość, głębsze poczucie sensu istnienia i możliwość rozwóju duchowego.

Ćwiczenia i medytacja mogą być wykonywane przez osobę w każdym wieku, kondycji fizycznej czy wywodzącą się z każdego środowiska społecznego, ponadto jeżeli chodzi o wymagania, są niezwykle elastyczne; można je wykonywać tylko przez kilka minut, w dowolnym czasie czy miejscu, lub przez kilka godzin jeżeli ktoś ma takie życzenie. Często ludzie decydują się ćwiczyć razem w grupie, w spokojnych warunkach np. w parku.

Ćwiczenia zawsze nauczane są bezpłatnie przez wolontariuszy lub można się ich nauczyć z filmów instruktażowych. Te cechy prawdopodobnie przyczyniły się do niesłychanej popularności Falun Gong w Chinach.

Podczas gdy część związana z wykonywaniem ćwiczeń w praktyce Falun Gong jest ważna, to jednak nacisk jest kładziony na poprawę umysłu i charakteru moralnego.

Falun Gong jest praktyką ze szkoły Buddy i w swoich naukach zawiera wyższą aspirację, mianowicie, osiągnięcie duchowej perfekcji – lub „oświecenia” jak określają to w Azji. Duchowe praktyki tego rodzaju w Azji, często określa się jako drogi „wewnętrznej kultywacji” lub „samo-doskonalenia”, i stanowią istotną część tradycyjnej Chińskiej kultury. Różne praktyki Taoistyczne, Buddyjskie czy Konfucjańskie, zaliczają się do tej kategorii.

Podstawą w Falun Gong są wartości Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości (lub z chińskiego, Zhen, Shan, Ren). Praktyka uczy że są to najbardziej fundamentalne cechy wczechświata i jak zostało to opisane w książce Dżuan Falun, służą one jako przewodnik w życiu codziennym i praktyce. Wielu praktykujących regularnie studiuje tę książkę w celu lepszego zrozumienia i wprowadzenia w życie tych nauk.

Poprzez wytrwałą i szczerą praktykę, osoba ćwicząca Falun Gong osiąga stan altruizmu, głębszego zrozumienia i świadomości, czystego ciała i równowagi – biorąc pod uwagę rezultat tych wewnętrznych zmian, dopiero to można nazwać stanem prawdziwego zdrowia.

Podczas gdy Falun Gong powoduje wewnętrzne zmiany w osobie, równocześnie przekłada się to na zmiany zewnętrzne, praktykujący staje się bardziej cierpliwym członkiem rodziny, bardziej sumiennym pracownikiem, przyczyniającym się bardziej w społeczeństwie i tak dalej.

W praktyce Falun Gong, pomimo że celem tych wewnętrznych zmian jest zawsze jednostka, nie postrzega się tych nauk jako strategia na polityczną i społeczną przemianę która stosowana jest szeroko dla innych ludzi, lub na całym świecie.

Wielu ludzi zaskakuje otwartość Falun Gong, zarówno pod względem nauk (Falun Gong nie jest religią, nie posiada zestawu reguł czy ustalonych przez doktrynę zasad) jak również pod względem zarządzania (nie ma kart członkowskich, nie posiada żadnych przedstawicieli religijnych, brak jakichkolwiek opłat, itp.) Ludzie są zachęcani do wypracowania własnego zrozumienia nauk, gdyż nacisk położony jest na rozwój osobisty, coś do czego nie można być przymuszanym lub robić automatycznie.

Osoby zainteresowane praktyką zachęcamy do odwiedzenia strony: www.falundafa.pl, gdzie można znaleźć wykłady Falun Gong i instruktażowe filmy video do nauki ćwiczeń.

Polskie Stowarzyszenie Falun Dafa