top

Komunikat Europejskiego Centrum Informacyjnego Falun Dafa

Międzynarodowa parada i wiec w Kopenhadze:
Upamiętnienie 14 lat pokojowego oporu wobec prześladowań Falun Gong w Chinach.

20120719_Falun+Gong+rally_Chasteen_IMG_1415-590x393

W dniu 20 lipca w Kopenhadze około tysiąca osób z 25 różnych krajów europejskich, wywodzących się z różnych środowisk i o różnych pozycjach społecznych, weźmie udział w wiecu, paradzie i czuwaniu przy świecach. Poprzez te wydarzenia, które obejmą występ orkiestry marszowej, zespołu tanecznego oraz bębniarzy, chcą oni podzielić się ze światem pięknem praktyki Falun Dafa i tym, jak Falun Dafa wzbogaciło ich życie. Falun Dafa zwane również Falun Gong jest starożytną praktyką duchową, pochodzącą z Chin. Praktyka ta opiera się na tradycyjnych naukach moralnych i zawiera zestaw pięciu ćwiczeń. Przewodnie zasady, które praktykujący Falun Gong stosują w codziennym życiu to: Prawdomówność (Dżen), Życzliwość (Szan) i Cierpliwość (Ren).

Jednocześnie, europejscy praktykujący Falun Dafa chcą zwrócić uwagę na trwający 14 lat pokojowy opór wobec prześladowań Falun Gong, jak również potępić okrutne naruszenia praw człowieka, których stale dopuszcza się chiński reżim w swojej kampanii prześladowań. Te przestępstwa obejmują oczernianie przez propagandę, więzienie, tortury, przymusową transformację, gwałty, morderstwa, a nawet grabież organów wewnętrznych od żywych osób. W trakcie tych 14 lat udokumentowano szczegółowo 3697 przypadków śmierci (rzeczywistą liczbę, z powodu wielkiej trudności z zebraniem dowodów, szacuje się na wielokrotnie większą). Dziesiątki tysięcy praktykujących przetrzymywanych jest w obozach pracy, więzieniach, szpitalach wojskowych, gdzie poddawani są torturom i zmuszani do uczestnictwa w zajęciach transformacyjnych (prania mózgu). Wszystko to zebrane razem nosi znamiona ludobójstwa.

KPCh stara się rozszerzyć kampanię prześladowań i naruszeń praw człowieka poza granice Chin. Stosując dyplomatyczny i ekonomiczny nacisk wywiera presję na inne kraje, aby uznały jej politykę nękania członków rodzin praktykujących i monitoring praktykujących Falun Gong poprzez rozległą sieć agentów i infiltrację internetową. Dzięki wsparciu ze strony społeczności międzynarodowej, natężenie prześladowań milionów niewinnych ludzi zmniejszyło się, a ingerencja KPCh w życie praktykujących Falun Gong poza Chinami została udaremniona. Coraz więcej krajów wprowadziło prawa zakazujące dokonywania przeszczepów narządów pochodzących z Chin. Kwestia ta jest obecnie tematem dyskusji w Europie.

To nie może się na tym zakończyć. Dołącz do nas wzywając europejskie instytucje i międzynarodową społeczność: pomóżcie zatrzymać prześladowania wobec Falun Gong w Chinach i doprowadzić winnych przed wymiar sprawiedliwości.

Czas:
Parada: 14:00 – 15:30 z Christiansborg Plads to City Hall Square
Wiec: 15:30 – 16:30, sobota 20 lipca, 2013 na City Hall Square
Czuwanie przy świecach: 20:00 – 21:00 na City Hall Square

Kontakt dla mediów:
Benny Brix, kom: (45) 28 40 21 39

Polskie Stowarzyszenie Falun Dafa