top

List otwarty do Pana Bogdana Borusewicza

List otwarty
do Pana
Bogdana Borusewicza
Marszałka Senatu RP

W związku z oficjalnym przyjazdem do Polski w dniu 2 listopada Jia Qinglina, członka Politbiura KPCh, przewodniczącego Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin, chcielibyśmy zwrócić Pana uwagę na poważne kontrowersje, jakie w naszym przekonaniu wzbudza ta wizyta.

Jia Qinglin, należał do najbliższego kręgu prezydenta Jiang Zemina (inicjatora rozpoczęcia prześladowań Falun Gong) i w latach 1997 -2002 był sekretarzem Komitetu Miejskiego KPCh w Pekinie, miasta gdzie tylko w kwietniu 2001 r. zaaresztowano ponad 830 tysięcy zwolenników Falun Gong. Szczegółowy raport w sprawie jego udziału w prześladowaniach dostępny jest na stronie www.faluninfo.pl.

Warto przypomnieć, że w 2007 r. hiszpański Trybunał Konstytucyjny w świetle przedstawionych zarzutów jednogłośnie stwierdził, że sąd Hiszpanii musi rozpatrzyć sprawę wobec m.in. Jia Qinglina oskarżonego o zbrodnie ludobójstwa i tortur wobec Falun Gong i tym samym, że nie może chronić go immunitet dyplomatyczny. W grudniu 2009 roku argentyński sąd po skazaniu zaocznym wyrokiem dwóch innych chińskich przywódców, oskarżonych także w Hiszpanii za te same zbrodnie, wystosował za nimi do Interpolu międzynarodowy list gończy.

Historia komunistycznych Chin to jeden ciąg okrucieństw stosowanych na masową skalę wobec własnych obywateli. Reżim ten zamordował więcej niewinnych ludzi niż nazistowskie Niemcy i stalinowska Rosja razem wzięte. Nie trzeba nikomu przypominać jak traktuje się wierzących ze wszystkich grup religijnych, mniejszości narodowe, działaczy na rzecz demokracji i obrońców praw człowieka.

Takim właśnie najokrutniejszym prześladowaniom poddawani są obecnie praktykujący Falun Gong (Falun Dafa), którego zasady Prawdy, Życzliwości, Cierpliwości przyświecały ponad 70 milionom Chińczyków, zanim ta pokojowa dyscyplina doskonalenia ciała i umysłu została w 1999 roku zakazana. Udokumentowano tysiące śmiertelnych ofiar prześladowań, co nie oddaje ich rzeczywistej liczby, biorąc pod uwagę niespotykaną skalę represji. Praktykujący Falun Gong poddawani są nieludzkim torturom i według raportów ONZ stanowią większość przetrzymywanych w chińskich obozach pracy. Od wielu lat opinia publiczna na świecie alarmowana jest informacjami i raportami o bezprecedensowym bestialstwie – praktykujący Falun Gong stanowią bank żywych dawców organów do transplantacji, do dnia dzisiejszego zamordowano tą drogą prawdopodobnie co najmniej 100 tysięcy osób. Istnienie tego lukratywnego przemysłu, niewątpliwie pod egidą KPCh, potwierdzają m.in. Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Edward McMillan-Scott i w swym raporcie b. kanadyjski Sekretarz Stanu ds. Azji i Pacyfiku David Kilgour.

Żywimy nadzieję, że ostatnie odznaczenie Pokojową Nagrodą Nobla więźnia politycznego Chin, stanie się dla polskich władz jasnym sygnałem, że istnieją pewne wartości, o których nie można zapominać. Fakt zaproszenia Jia Qinglina jest sprzeczny z duchem ratyfikowanego przez polskie władze Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Uważamy, że niezmienną powinnością rządów, parlamentów, organizacji międzynarodowych jest apelować do najwyższych przedstawicieli Chińskiej Republiki Ludowej o przestrzeganie podstawowych praw człowieka. W naszym rozumieniu kwestia ta stanowi jeden z najbardziej zasadniczych elementów kultury politycznej demokratycznego świata i dlatego wyrażamy nadzieję, że zarówno Pan Marszałek, jak i inni najwyżsi przedstawiciele polskich władz potrafią w tej sprawie zająć jednoznaczne stanowisko.

Z wyrazami szacunku

Tomasz Kowalski

Kontakt:  Centrum Informacyjne Falun Dafa
Oficjalne źródło na temat Falun Gong i łamania praw człowieka w Chinach
Tomasz Kowalski
+48 516 189 514

,

Polskie Stowarzyszenie Falun Dafa